Etter lunsj fikk Oslo tingrett høre Nathans egen forklaring. For lukkede dører ble Nathan spurt av dommerfullmektig Eldbjørg Martinsen om livet i Norge og hvordan han ser på å måtte reise.

— Han sier han er redd for å måtte reise til Etiopia, og at alt han vet er at det er mangespennende dyr der, forteller familiens advokat Arild Humlen.

— Han forklarte seg om livet sitt i Norge, og viste bilder fra et fotoalbum av sine resier på Vestlandet og av vennene sine. Han sa han var redd for å miste vennene sine og for at foreldrene kan komme i fengsel, sier Humlen.

- Snakket pur bergensk

Nathan hadde med seg et lite gult album og viste bilder til dommeren.

TEGNET: Nathan satt og tegnet under rettssaken i Oslo tingrett tirsdag.
HÅVARD BJELLAND

— Det er selvfølgelig en belastning for Nathan å være vitne, men det er viktig og den beste måten å komme i direkte dialog med beslutningsorganet. At han fikk være i et eget rom ga tryggere rammer, enn ved en åpen rettssal. Det kan være veldig vanskelig, sier Humlen.

Dommerfullmektig Martinsen mottok det gule albumet etter Nathans forklaring. Nathan fortalte også dommeren om sine fremtidsdrømmer.

— Han sa han ville bli fotballspiller eller politi. Hele forklaringen ble gjort på pur bergensk. Han er så norsk som en gutt kan bli, forteller Humlen.

- Han kjenner ingen i Etiopia

Etterpå var det Nathans far Asfaw Eshete som forklare seg. Han ble spurt om Nathans tilknytning til Norge, skolegang og hvordan det vil pårvirke familien å måtte returnere.

— Den makten jeg flykter fra, kan jeg ikke reise tilbake til frivillig. Hvis vi reiser tilbake frivillig eller med tvang, da kan det hende Nathan må være alene. Han kjenner ingen der, og han kan ikke språket, forteller pappa Asfaw Eshete.

Som en del av bevisførselen har familiens advokat lagt ved dokumentasjon fra Landinfo om Etiopia. Eshete er redd for følgene av at han er blitt en offentlig person.

— Det er folk som følger med tett på aktiviteten i Norge. Jeg sier at det er diktatur når folk spør meg hvorfor jeg ikke kan reise tilbake. Derfor er jeg redd jeg kan bli fengslet.

Nathans mor, Zinash Assefa, fikk spørsmål fra advokat Arild Humlen om hvorvidt hun og ektemannen har prøvd å få Nathan til å lære deres originale språk og kultur.

— Jeg har prøvd, men han er ikke interessert. Det hadde kanskje vært annerledes dersom vi hadde slekt her i Norge, men det har vi ikke. Vi prøvde å få støtte til at han skulle lære vårt språk på skolen og i barnehagen. Vi fikk ikke lov til det. Kanskje fordi vi ikke har oppholdstillatelse, sier hun.

- Alle kan ikke komme hit

Regjeringsadvokat Kirsten Berger sa i sitt innledningsforedrag tidligere tirsdag at det faktum at det er bedre oppvekstsvilkår i Norge, ikke er tilstrekkelig grunn for å få bli i Norge og at man ikke kan tolke menneskerettighetskonvensjonen på denne måten.

— Det kan ikke være sånn at alle verdens barn skal kunne komme til Norge, sa hun.

Berger viste til at Nathan foreldre har oppholdt seg ulovlig i Norge siden de fikk avslag i 2003 og 2004, og at de dermed har oppholdt seg ulovlig i Norge frem til i dag.

— De har et selvstendig ansvar for å reise. For å få til returer til Etiopia, har vi vært avhengige av at etiopiere samarbeider om å dra. Innvandringsregulerende hensyn og manglende samarbeid om retur kan tale i mot familien. Deres sak har heller ikke endret seg vesentlig siden sist, sier hun.

- Har hatt lovlig opphold

Familiens advokat Arild Humlen, mener derimot at familien har hatt lovlig opphold i perioder, og viser til at de har hatt arbeidstillatelse utstedt fra Hordaland Politidistrikt.

— Dette er bare en midlertidig arbeidstillatelse. Det at de kunne tro at dette vil gi rett til opphold er noe annet, og ikke relevant, sa Berger.

Familien Eshete har sent i alt fire omgjøringsbegjæringer, og bodd i Norge under UNE sin behandling av disse.

— Det å ha inne en omgjøringsbegjæring betyr ikke at man har lovlig opphold, sa hun videre.

ULOVLIG OPPHOLD: - Det kan ikke være sånn at alle verdens barn skal kunne komme til Norge, sa regjeringsadvokat Kirsten Berger.
HÅVARD BJELLAND