I sin prosedyre i Oslo tingrett onsdag ettermiddag, sa regjeringsadvokat Kirsten Berger at Nathan (7) først og fremst er knyttet til foreldrene sine.

— Det er understreket av psykiater i dag at Nathan har en tilknytning til både foreldrene og nærmiljøet. UNE har aldri ment noe annet. UNE har ikke sagt om Nathan er norsk eller etiopisk. Men det kan ikke være feil å si at hovedtilknytningen er den han har til foreldrene sine, sa Berger.

Hun sier at UNE har tatt hensyn til at familien vil få utfordringer i Etiopia.

— De vil møte utfordringer og få lavere levestandard, sa hun.

- Ulovlig opphold hele veien

— Ingen vil hevde at det er bedre for Nathan å bli alene i Norge enn å dra til Etopia, sier Berger videre, for å vise til at tilknytningen til foreldrene er størst.

Familien Eshete har lagt frem papirer fra Hordaland politidistrikt som de mener beviser at de har hatt lovlig opphold i en periode. Dette tilbakeviser Berger.

— Familien har hatt ulovlig opphold hele veien, sier hun.

Berger sier at UNE tar et annet utgangspunkt fra et klassetrinn til et annet .

— Ved fire og et halvts års botid og ett år på skole, har man i mange tilfeller sagt at det var nok. Men vi tar et annet utgangspunkt for andreklassinger i forhold til førsteklassinger, sier hun og refererer til skolegang i over ett år.

Nathan hadde ikke fullført første klasse da UNE fattet sitt vedtak.

— Det foreligger ikke usaklig forskjellsbehandling i denne saken. UNE har gjort samme vedtak for andre barn med like langt opphold, sier Berger.

- Usaklig forskjellsbehandling

Familiens advokat, Arild Humlen, refererte også i sin prosedyre tidligere på dagen til at Utlendingsnemnda (UNE) i sin praksis har sagt at fire og et halvt år i Norge og ett års skolegang kan gi opphold.

SVIKT I SYSTEMET: - Nathan hektes på foreldrene sin situasjon, og blir ikke vurdert som en egen person slik han skal, mener familiens advokat Arild Humlen.
HÅVARD BJELLAND

— Det er et stort gap mellom fire og et halvt år og syv år, som Nathan er. Dette er vanskelig å begripe. Nathan har også en superintegrering. Etter min mening er vedtaket derfor usaklig og en forskjellsbehandling, sa han.

I rettssal 250 var det i dag en rekke støttespillere for Nathan. Hans norske «besteforeldre», venner av familien og Marit Warncke, direktør for Bergens Næringsråd, var til stede.

— Det er en stor bredde i Nathans støttespillere. Vi er samlet i at dette er urettferdig. Nathan er et symbol for mange barn i samme situasjon, men han er den vi kjenner, og derfor er jeg her i dag, sa Warncke tilBT.

- Stjerneeksempel på svikt

Humlen mener barnets beste i denne saken ikke er vurdert.

— Derfor blir vedtaket ugyldig. Nathan har et forankringspunkt i Norge. Han er norsk.Hans egenverd som person vil bli berørt av av utsendelse til Etiopia. Det er faktisk overhodet ikke vurdert i dettevedtaket. Han hektes på foreldrene sin situasjon, og blir ikke vurdert som en egen person slik han skal, sa Humlen.

Han etterlyser mer barnekompetanse i UNE.

— Dersomman etterlyser grundighet i denne vurderingen, så finner man ingen. Dette er stjerneeksempelet på hvordanvurderingen svikter. Dette er svikt i den faglige kompetansen, fordi man utelater helt fundamentale vurderinger, sier Humlen.

- Grundig vurdering

Regjeringsadvokat Kirsten Berger sa at hensynet til Nathan er lagt til grunn for UNEs vurdering.

— Nathans situasjon er grundig vurdert, også hans situasjon ved en eventuell retur. Når motparten sier at Nathan ikke kommer til syne i vedtaket, lurer jeg på om vi har lest det samme vedtaket, sa Berger, og fortsatte:

— Vi har sett på ulempene for Nathan ved en retur, og ser det kan by på utfordringer for familien. Det foreligger ikke en manglende vurdering. Vi har lagt vekt på innvandringsregulerende hensyn og de gjør seg sterkt gjeldende i denne saken. Foreldrene har ikke medvirket til retur. Å returnere vil ikke gi noen vesentlig skade eller ulempe for familien, sa hun.

SAKKYNDIG: - Barn får rask tilknytning til personene de stoler på. Å ta dem bort fra dette, blir dramatisk, sa Aina Vaage, overlege og barnepsykiater, da hun vitnet i dag.
HÅVARD BJELLAND