— Jeg er overrasket over hvor lite de bruker på samferdsel. De er ikke i nærheten av av å innfri løftene, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant og tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Han viser til at Frp før valget i fjor varslet at de ville bruke 455 milliarder kroner ekstra i den neste tiårsperioden på samferdsel. Dett kom i tillegg til de 500 millardene som allerede lå inne i den rødgrønne regjeringens foreslag til Nasjonal Transportplan.

- Tullete kritikk

Da Siv Jensen leverte sin finanstale i Stortinget i dag pekte hun på samferdsel som regjeringens store satsingsområde. Totalt er budsjettforslaget for 2015 til samferdsel på 54,6 millliarder kroner, en økning på fem milliarder fra året før.

— I fjor økte de rødgrønne budsjettet til dette formålet med 6,3 milliarder kroner, så leverer de her en vekst på fem milliarder. Det er mye penger, for alle del, men en mindre vekst enn det vi foreslo. Dette henger ikke sammen med de enormt store ordene de har brukt. Dette opplever jeg som et mageplask, sier Pollestad, som peker på at også den forrige regjeringen varslet en opptrapping av samferdselsmidlene i årene fremover.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fnyser av kritikken.

— Vi øker på toppen av en stor økning. Å si at dette ikke er en satsing er bare tull. Dette er bare spin fra Pollestad, sier han.

SKEPTISK: Tidligere statssekretær for Marit Arnstad i Samferdselsdepartementet, stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Jæren, er ikke imponert over regjeringens satsing på samferdsel.

Strid om fylkesveier

Av de 54,6 milliardene foreslår regjeringen å bruke 21 milliarder på jernbaneformål og tre milliarder på kystformål. Resten er hovedsakling innen vei.

Der foreslår blant annet regjeringen at den såkalte rentekompensasjonsordningen for fylkesveier videreføres i 2015, og at investeringsrammen økes fra 2 milliarder kroner til 3 milliarder kroner.

Det foreslås også å bruke 272 millioner kroner (over Kommunal— og moderniseringsdepartementets budsjett) for å utbedre tunnelene på fylkesvegene og 200 millioner kroner til opprustning av fylkesvegene.

Til et nytt investeringsfondet for infrastruktur settes det av 40 milliarder kroner, slik at det nå totalt er 70 milliarder kroneri fondet. Dermed ligger regjeringen allerede foran sin egen ambisjon om 100 milliarder kroneri løpet av 5 år.

— Fylkesveiene er kanskje den største blant flere budsjettvinnere, med en økning på hele 67 prosent, sier Solvik-Olsen.

- Har ikke råd til lån

I Senterpartiet er de derimot kritisk til satsingen. Der mener de fylkeskommunens økonomi er så svak at flere ikke vil ha råd til å ta opp nye lån. Da hjelper det lite at regjeringen dekker renteutgiftene.

— Høyre og Frp er i dag høyt på banen med at de satser på fylkesveier gjennom å gjeninnføre en rentekompensasjonsordning. Ordningen fungerer slik at fylkene kan låne penger til å vedlikeholde veier og få en kompensasjon for rentene fra staten. Fylkeskommunene betaler en rente på 1,5 %. På den måten slipper fylkene unna noe av renteutgiftene, men dette er på ingen måte en gratis lunsj, sier Janne Sjelmo Nordås, samferdselspolitiske talskvinne i Senterpartiet.

— Tall fra Kommunenes Sentralforbund, viser at fylkeskommuner hadde i 2013 en samlet gjeld på 45 milliarder kroner. Dette vil nå Frp og Høyre øke for å gi et inntrykk av at de satser på fylkesveier. Det er en grense for hvor stor gjeldsbyrde fylkeskommunen kan ta på seg, før det går ut over det totale handlingsrommet, sier Sjelmo Nordås, samferdselspolitiker for Sp.

Rikingene i Bergen

Reaksjonene på dagens statsbudsjett har ellers vært ganske forutsigbare.

— Jeg kjenner igjen Høyre-profilen i dette budsjettet. Det er mest til de som har mest og som bor i de områdene som har mest, sier Jonas Gahr Støre, leder for Ap.

— Hvilke områder tenker du på da?

— Det er Oslo, Bærum, Stavanger og Bergen. Det er der vi har de store formuene, sier Støre.

Den eneste som virket litt opprørt i går var Venstres Terje Breivik.

— Jeg er overrasket over at det kommer så lite på klima. Det blir vår oppgave i forhandlingene å sikre dette.

Breivik er også skeptisk til at oljepengebruken øker fra 2,8 prosent til 3,0 prosent.

— Det er i overkant ekspansivt, sier han.

Tror på enighet

Hans Olav Syversen, finanspolitisk talsmann i det andre samarbeidspartiet, KrF, virket derimot å være ganske fornøyd med budsjettet.

— Jeg har god tro på at vi blir enige, men det er enkelte ting vi må ordne opp i når det gjelder sosial profil. Vi må også se litt på innretningen i skattekuttene, sier Syversen.

Totalt kuttes skattene med 8,3 milliarder kroner. Oljepengebruken økes med 16 milliarder kroner.

— Utviklingen vi står overfor med redusert aktivetet og lavere oljepriser gjør det lettere å bruke mer oljepenger, sier Frps finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter.