Larsenertiltalt for forsettlig drap på Kay Ivar Sommerschild 18. oktober 2010. Han erogså tiltalt for overlagt drapsforsøk på sin eks-samboer og drapsforsøk påSommerschilds kjæreste.

Nedsattbevissthet

ForsvarerEirik Nåmdal sa i retten at skuddet som tok livet av Sommerschild gikk ved etuhell.

— Det eringen tvil om at min klient gjorde flere fatale feilvurderingerforut foratSommerschild døde på tragisk vis. Han skulle aldri ha oppsøkt sineks-samboer eller hennes søster med våpen. Men det betyr ikke at han er skyldigi forsettlig drap på Sommerschild, sa Nåmdal.

— Det erkommet frem at Sommerschild og hans kjæreste kom inn døren til leiligheten damin klient var der.Han sier han ble slått i hodet med noe hardt mens hansto med ryggen til dem. Det er påvist at han ble slått seks ganger medhammeren. Vi kan ikke utelukke at noen eller alle slagene falt før skuddenegikk av. De kan ha ført til nedsatt bevissthet hos ham, sa Nåmdal.

Hanargumenterte også med at at pistolen kan ha gått av i basketaket mellomSommerschild og Larsen. Nåmdal mer enn antydet at Sommerschild kunne ha hatthånden på våpenet da det gikk av. Han sa videre at sikringen kunne ha gått av ikampens hete.

-Ingendrapsplaner

Forsvarerenavviste at Larsen hadde planlagt å ta livet av sin eks-samboer. I retten er detkommet frem at han har sendt truende tekstmeldinger til henne før drapet. Hanhadde også fått ilagt besøksforbud mot sin tidligere samboer.

— Men hanhadde ingen planer om å drepe henne. Han brukte våpenet for å tiltvinge segkontakt med eks-samboeren. Dersom han hadde planlagt å ta livet hennes, haddehan mange muligheter til det denne kvelden. Han gjorde det ikke fordi han villebare snakke med henne. Han ville ordne opp i uoverrensstemmelsene dem i mellom,sa Nåmdal.

Stortsprik

Han fantdet ikke bevist at Larsen hadde trukket våpenet mot Sommerschilds kjæreste forå ta livet av henne, noe han er tiltalt for.

-Dette kanumulig stemme med forklaringer som er fremkommet i retten eller det vi så pårekonstruksjonen, sa Nåmdal.

Han påpekteogså at Larsens eks-samboer ikke hadde settham rette pistolen mot hennesdatter og trukket av.

Mens aktorla ned påstand om fengsel i 18 år, sa Nåmdal at 15-16 år var passende straff hvisLarsen ble dømt for alle punktene. Dersom han ble frifunnet for de alvorligstepåstandene i tiltalen, og retten tok hensyn til den bevissthetsnedsettelsehammerslagene kan ha påført ham, mente forsvareren at halvannet år fengsel erpassende straff. Dom faller i neste uke.