• Politikerne har skylden for hålkeføret på sideveiene, hevder erfarne vinterberedskapsfolk.

Bergen bystyre har vedtatt retningslinjer for hvordan det skal brøytes i vinter. I disse heter det at veier med lav prioritet først skal brøytes når snødybden overstiger ti centimeter. Videre skal det bare strøs i «bratte bakker, kurver og vegkryss når normalt vinterutrustede biler har vanskelig for å komme frem sikkert». Det betyr at såkalt forebyggende strøing ikke finner sted på sideveiene.

— Kunne vært unngått

— Forebyggende strøing med salt og singel ville ha gjort det til en smal sak å skyfle bort isen nå, sier en kommuneansatt, som foretrekker å være anonym.

Men slikt arbeid ble altså ikke gjort før det begynte å snø, og deretter å regne nyttårsaften.

— Med den brøytestandarden politikerne har vedtatt, må sideveiene se ut som de gjør i dag, sier en annen av kommunens fotfolk.

— Hvis vi hadde hatt ubegrenset med budsjettmidler, kunne vi gjerne ha unngått noen av de problemene vi nå sliter med, bekrefter fagdirektør Anita Kristiansen ved Bergen kommunes veietat.

Følger politisk vedtak

Hun viser til at veietaten har forholdt seg til brøytestandarden som bystyret har vedtatt. Den sier at det ikke skal brøytes før det har falt mer enn ti centimeter snø, eller når «meteorologiske forhold gjør dette totaløkonomisk lønnsomt».

— Hadde vi hatt penger til det, kunne vi gjerne ha høvlet bort snøen og strødd mer i romjulen. Det kunne ha gjort veiene mer fremkommelige nå i dag, men slike avveininger er alltid vanskelige. Det er ikke lett å forutse hvordan kjøreforholdene til enhver tid blir, sier fagdirektør Anita Christiansen.