Trærne foran Fjellveien 60 og 62 var visuelt viktige og burde aldri blitt felt, mener kontorsjef Rune Hesjedal i Grønn etat. Han benekter at det noen gang er gitt muntlig tillatelse for å fjerne trærne.

— Grønn etat har ikke gitt tillatelse og personen som blir sitert på å skulle ha gitt grønt lys under befaringen i 2002, har avvist dette overfor meg. Vanlig praksis i trefellingssaker er at vi ber om skriftlig søknad. Gis fellingstillatelse, gjøres dette også skriftlig, sier Hesjedal.

Tor Christiansen, som var en av tre kommunale representanter under befaringen i 2002, bekrefter at han var til stede, men kan ikke huske å ha gitt klarsignal for felling.

— Jeg jobbet for Bergenhus bydel den gang, og det er Grønn etat som avgjør slike saker. Dermed kan jeg ikke ha gitt noen form for tillatelse, forklarer han.

Hesjedal sier at det er sjelden kommunen går til anmeldelse av personer som feller trær.

— Men slik vi ser det har disse naboene forgrepet seg på kommunal grunn. Det vil ta 50 til 80 år å få nye trær av samme høyde i området, og vi mener at trærne hadde stor landskapsmessig betydning, sier kontorsjefen.

At kommunen selv bruker ressurser på å tynne ut skogen langs Fjellveien, mener han er irrelevant.

— Vi rydder etter en plan der vi prøver å balansere mellom hensynene til at Fjellveien skal ha både vegetasjon og utsiktspunkter. Det er delte oppfatninger om ethvert tre i det sentrale Bergen. De som mister utsikt vil ha det vekk, mens andre synes det er fint med det grønne, sier Hesjedal.

Politiet kunne i går ikke kommentere saken, fordi politijuristen som utarbeidet foreleggene ikke var på jobb.