Bergen bolig— og byfornyelse meiner det ikkje vart gjort nokon munnleg avtale om at Simin Sabri skulle rydde boden dagen etter. Dette basert på at sommarvikaren i BBB ikkje noterte noko om det i loggen den 3. juli.

Driftssjef Kjell Søderstrøm i Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) viser til at leigetakaren skreiv under standardformularet om at alle nøklar var levert og at husvære og bod var tømt for det ho ville ha med seg.

— Vi har ikkje tatt imot opplysningar om at ho skulle komme tilbake for å rydde boden neste dag. Vi er svært nøyaktige i slike saker, og noterer alt det som leigetakaren vil ha med i loggen, seier Kjell Søderstrøm bestemt.

Og i går avslo det kommunale byombudet klagen på det kommunale selskapet BBB, og meiner det må bli opp til Simin Sabri å prove at ein munnleg avtale vart inngått.

Overfor Bergens Tidende utelukkar altså Søderstrøm at det kan ha vore nokon slik avtale. Tvert imot meiner han at ting tyda på at Simin Sabri ønskte at dei resterande sakene vart tatt hand om av andre.

— Av loggen framgår at det blant anna stod igjen ein sofa i husværet som ho ville at neste leigetakar eventuelt kunne overta. Dette gav oss grunn til å tru at ho heller ikkje skulle ha tinga i boden, seier Søderstrøm. - Hadde ho gjort oss merksam på at ho ville hente tinga i boden dagen etter, så ville dette ha framgått av loggen.

Søderstrøm meiner at både hus- og bodnøklane vart levert til BBB den 3. juli. Simin Sabri er sikker på at ho beheldt ho bodnøkkelen til dagen etter, nettopp fordi ho hadde avtalt avtalen å rydde ut av boden da.

Heller ikkje når det gjeld verdien på all tinga som vart kasta og destruert, firer BBB ein tomme:

— For oss framstår dette som saker utan noko særleg verdi, seier Søderstrøm.