— Regjeringen har konkludert med at vi går videre med begge alternativene og detaljprosjekterer og planlegger disse.

- Både i regjeringspartiene lokalt og blant stortingsrepresentanter i regjeringspartiene er det blitt oppfattet at avgjørelsen var tatt. Har du snudd etter press?

— Nei, vi har tatt en beslutning om at begge alternativene skal være med videre og det er en beslutning jeg er svært glad for.

- Avgjørelse falt nå

- Hva var da grunnen til at gruppestyret i Arbeiderpartiet og stortingsgruppen i Senterpartiet i forrige uke behandlet saken og konkluderte med at vraket skulle tildekkes?

— Det er ikke unormalt at vi har en drøfting i gruppene og gruppestyrene før saker behandles av regjeringen. Det skjedde i dette tilfelle og regjeringen har nå konkludert.

- Så de som trodde at avgjørelsen var falt, har misforstått?

— Avgjørelsen har falt nå.

- Arbeiderpartiet lokalt var lovet en tett dialog med blant annet deg før det ble tatt en endelig beslutning. Hvilken kontakt har du hatt før regjeringen konkluderte?

— Vi har hatt en normal prosess på dette. Nå har jeg vært på reise i Polen og dermed ikke hatt så veldig mye kontakt, men jeg har fått med meg alle innspill. Jeg var heller ikke ukjent med engasjementet på Fedje. Jeg har vært der flere ganger og var veldig godt kjent med den utryggheten folket der føler.

Lokal betydning

- Hvilken betydning har de sterke, lokale reaksjonene hatt for denne beslutningen?

— Det har hatt stor betydning. Det var derfor jeg reiste for å få folk reaksjoner på den anbefalingen regjeringen hadde fått på bordet, nemlig å dekke til vraket. Både på Fedje og i Bergen kom det frem at befolkningen var utrygg på sikkerheten på lang sikt. Dette har jeg brakt videre inn i diskusjonene i regjeringen. At disse reaksjonene ikke har mildnet i dagene som har gått, har jeg tatt på dypeste alvor. Hadde vestlendingene sagt at de aksepterte tildekking, hadde det blitt tildekking, for det har jeg en klar faglig anbefaling på.

- Hva skjer i den neste runden?

— Dette er en fortsettelse av et løp, som begynte med en konseptvalgutredning. Vi har til slutt fått en rapport med en faglig anbefaling, så har vi vært på Vestlandet, og til slutt har regjeringen konkludert. Nå starter detaljplanleggingen og prosjekteringen av de to alternativene.

Ingen deadline

- Hvorfor planlegger dere to alternativer når de faglige anbefalingene er så klare som du beskriver?

— Vi tar hensyn til både de faglige rådene og til folks bekymring. Vi går videre med begge alternativene. Det forsinker ikke prosessen på noen måte. Det vi skal gjøre aller først er en detaljkartlegging av bunnen rundt vraket.

- Når trekker regjeringen den endelige konklusjonen?

— Vi har ikke satt noen deadline på det som skal gjennomføres. Ekspertene skal få vurdere hva som er nødvendig. Vi bruker den tiden vi må på å gjennomføre noe som aldri har vært gjort før.

- Hvordan blir den politiske behandlingen av saken?

— Saken skal behandles i Stortinget på ordinær måte, og regjeringen vil komme med en anbefaling om tiltak når det er klart.

Hva tror du utfallet blir? Si din mening i kommentarfeltet.