Han bekrefter at hun ble lagt i isolat.

— Når man kommer inn med en mulig infeksjonstilstand fra Afrika, vil man alltid bli isolert til man har avklaring om smittsomme sykdommer. Man isolerer også alle som kommer fra sykehus på andre kontinenter for å få avklart at de ikke er bærere av resistente bakterier, sier han, og presiserer at dette gjelder på generelt grunnlag.

Det forelå ifølge overlegen ingen stor mistanke om at Skaten var smittet med alvorlig sykdom. Etter en uke ble hun skrevet ut.

— Etter å ha vært lenge syk, hadde hun behov for en rekonvalisensperiode, sier han.

Direktør for medisinsk nettverk og transport hos forsikringsselskapet SOS International, Otto Karud, bekrefter at de var involvert i oppdraget med å få Skaten hjem.

Han ønsker ikke å gå i detalj om hvilke undersøkelser som ble gjort, men sier de fikk avkreftet at Skaten var smittet med det dødelige viruset før en av deres sykepleiere med lang erfaring eskorterte henne hjem.

— Vi vil aldri igangsette et slikt oppdrag dersom det var konstatert smitte eller virus, eller dersom vi hadde mistanke om dette, sier han.

Karud sier det ville være umulig for dem å innhente tillatelse til å få en pasient om bord på et passasjerfly, dersom det var mistanke om smitte.

— Ut fra de opplysninger vi har fått, var det helt klart avkreftet at dette dreide seg om Ebola.

- Skaten mener dere har opptrådt uprofesjonelt. Har du noen kommentar til det?

— Det er en lang reise, og jeg har full respekt for pasientens bekymring. Man skal ikke være veldig sliten i utgangspunktet før en slik reise oppleves som slitsom.

Karud sier de transporterer flere tusen pasienter hjem fra utlandet hvert år.

— Vi er blant dem i Norden som har mest erfaring med dette, sier Karud, som oppfordrer Skaten til å ta kontakt dersom det skal ha oppstått noen misforståelser rundt deres tjenester til henne.