Han legger ikke skjul på at 49-åringen skaper problemer for politi og butikkeiere i Bergen. Men det er fint lite politiet kan gjøre.

— Vi pågriper og bringer ham inn til arresten om natten, men løslater ham utpå dagen. Ettersom han er strafferettslig utilregnelig, slippes han fri igjen, sier Vigerust.

— Hvor mange innbrudd og tyverier har han begått?

— Jeg vet ikke. Siden 1997 har vi registrert 300 forhold på ham, men tallet er høyere. Han har en lang historie, svarer Vigerust.

Hittil i år er mannen tatt for 15 forhold. Vigerust arbeider nå med å få total oversikt over 49-åringens historie.

— Det dreier seg om grove tyveri. Han stjeler penger, tobakk og mat, men har ikke utøvd vold.

Politiadvokaten er kritisk til politikerne som lager lovverket.

— Det er trist at de har valgt å ikke gi et bedre regelverk. Mannen hadde fortjent at han ble tatt vare på. Det beste for ham ville være daglig pleie og omsorg.

Vigerust mener at samfunnet har ansvar for at det har gått slik med 49-åringen.

— Men det er jo butikkeiere og forsikringsselskaper som tar regningen. Vi skulle gjerne hatt en annen løsning, sier Vigerust.