— Det fremstilles som om vi i alle henseender har opptrådt på en måte som var vanskelig for dem, og den følelsen har de jo, ingen tvil om det. Og jeg har min fremstilling, sier viseadministrerende direktør Stener Kvinnsland.

— Vil du gi den?

— Jeg tror ikke det kommer noe ut av det, sier Kvinnsland.

— Vi hadde behov for å snakke med ham, er alt Kvinnsland vil si om besøket hjemme hos Hjartåker.

— Kristina-saken har vært vond og vanskelig for begge parter. Det som i ettertid er riktig er at det dreier seg om et tillitsproblem, mens spørsmålet om avgjørelsen var riktig eller ikke har vært debattert, sier Kvinnsland.

Han hilser en uavhengig kommisjon for å håndtere slike saker delvis velkommen.

— Jeg syns det er positivt at det raskt når en slik tillitskrise oppstår oppnevnes et utvalg som kan ta seg av slike saker. Men det andre poenget er at hva som skal skje dersom utvalget er uenig med sykehuset. Skal pasienten da flyttes, hvem skal ta avgjørelsen og hvor skal pasienten flyttes?

— Det avgjørende punktet i slike saker er hvem som skal ha det siste ordet. I vår lovgivning i dag er det helsevesenet. Etter min erfaring tror jeg det blir vanskelig viss en annen instans enn helsevesenet skal ta slike beslutninger, sier Kvinnsland.

Biskop Ole D. Hagesæter, som meklet i striden mellom sykehuset og Hjartåker, vil ikke gi kommentarer.

— Jeg har naturlig nok ingen kommentar til noe av det som skjedde, i ettertid. Jeg fikk tillit og tillit betyr taushet, sier Hagesæther.