• Haakonsvern er ikke noe narkoreir, men vi må få bukt med problemene, sier sjefen for marinebasen, kommandørkaptein Trygve Thodesen.

ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no

I det siste har militærpolitiet ved Norges største marinebase funnet mer narkotisk brukerutstyr enn tidligere. Beslagene tyder på at enkelte soldater misbruker heroin. Det er noe nytt.

— Dette er ytterst uheldig, men ikke ensbetydende med at basen er noe narkoreir. Det er sannsynligvis få som ødelegger for mange, sier Thodesen.

Han er opptatt av at foreldre skal føle seg trygge når de sender sønnene sine til førstegangstjeneste på Haakonsvern.

— Hovedtyngden er god ungdom, understreker han.

Maksimalt syv-åtte Forsvarets egen narkotikagruppe, Narko-Sør, har oversikten over hvor mange beslag som er gjort på Haakonsvern, men vil ikke utlevere disse opplysningene. Etter det Bergens Tidende kjenner til, kan funnene av brukerutstyr for heroin maksimalt knyttes til syv-åtte personer.

— Tallet misbrukere hos oss er statistisk neppe høyere enn i samfunnet ellers, sier kommandørkaptein Thodesen.

Sikkerhetsrisiko Han innser likevel at rusmisbrukere utgjør en sikkerhetsrisiko inne i en militærleir.

— De menige omgås både kjøretøyer, fartøyer og våpen. De bor dessuten tett. Det tilsier at alt må gjøres for å ivareta sikkerheten, sier den fungerende sjefen for orlogsstasjonen.

Funnene den siste tiden vil føre til flere, uanmeldte inspeksjoner på forlegningene.

— Det er der vi har tatt beslag i brukerutstyr. Om bord på fartøyene er forholdene mer gjennomsiktige, sier Thodesen.

Han ber alle på Haakonsvern medvirke til at rusproblemene kommer under kontroll.

— Både soldater, befal og sivile bør melde fra hvis de kommer over narkoutstyr, sier han.

Fant hasjutstyr i går Senest i går oppdaget en miljøarbeider ved marinebasen brukerutstyr. En flaske som var brukt til hasjrøyking, ble levert til militærpolitiet. Den kommer i tillegg til tidligere beslag av sprøyter, svidde teskjeer, bomullsdotter og sitrondråper, alt sammen brukerutstyr for heroin. Alt er oppdaget under inspeksjoner.

— Vi har også mistanke om at brukerutstyr er blitt kastet over gjerdene rundt basen når rykter om inspeksjon går, sier kommandørkaptein Thodesen.

Vil ta urinprøver Basesjefen ønsker også å ha anledning til å ta urinprøver av soldater, dersom det foreligger mistanke om narkotikabruk.

— Det vil bli alt for omfattende å la alt personell avlegge slike prøver. Før vi kan komme i gang med stikkprøver, må det juridiske ved et slikt system avklares. På dette punktet samarbeider vi med Forsvaret sentralt, sier Thodesen.