• HSD har bevisst misbrukt selskapets vedtekter til å holde den største eieren unna, sier professor Atle Johnsen, som representerer Rogaland Trafikkselskap i HSDs bedriftsforsamling.

ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.noHan gjør det samtidig klart at Folke Hermansen og Rogaland Trafikkselskap ikke lenger vil akseptere en slik situasjon. — Som største eier finner vi oss ikke lenger i å stå uten innflytelse i selskapet, understreker Johnsen. Valget av Jakob Bleie ble støttet av Rogaland Trafikkselskap, men under visse betingelser.- Vi ønsker ikke at valget av Bleie som styreformann blokkerer for at vi som storaksjonær får en styreplass senere, sier Atle Johnsen.Han stiller seg positiv til at den nyvalgte HSD-formannen allerede i sin programerklæring kom med en utstrakt hånd til Folke Hermansens selskap.- Jeg er spent på hva som ligger i invitasjonen til samarbeid. Jeg håper at vi etter hvert får det innsynet og den innflytelsen vi som desidert største aksjonær mener at vi er berettiget til, sier Atle Johnsen.