— Det har utviklet seg et slags testregime innen kroppsøvingsfaget, sier Vinje, doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Oslo og leder av Norsk Lektorlags fagutvalg for kroppsøving.

Han mener årsaken er vurderingssystemet i skolen. Læreren skal dokumentere hvilket nivå elevene er på, hvilke mål de kan nå og hvordan utvikling er underveis.

— Lærerne ønsker å gjøre en rettferdig jobb, og da føler de må gjennomføre tester. Før hadde vi samtaler med elevene om disse tingene, men i dag skal vi være så sikre på at lærerne gir elevene denne oppfølgingen. Den skal formaliseres og mange ønsker at den gjøres skriftlig.

Prestasjonsjaget tror Vinje kan bidra til å forklare hvorfor flere elever skulker gymtimene. I dagens avisutgave av BT står det at antallet yrkesfagelever i Hordaland som skulker gym er doblet på to år. Også på studieforberedende linje øker gymskulkingen.

- Gir ikke motivasjon

Dermed ender det ofte med at læreren sitter stille i gymsalen med notatblokken og vurderer elevene, ifølge Vinje.

— På den måten har de noe å slå i bordet med når karakterene skal settes. Ofte skjer det gjennom tester. Hvem kan hva, hvor høyt hopper de. Dette gir ikke glede og inspirasjon til elevene, noe som er et av hovedformålene i faget, sier Vinje.

Tilbakemeldingene Vinje får fra lærerne støtter dette.

— Jeg har snakket med mange lærere som merker at gleden og motivasjonen hos elevene blir svakere, men de opplever at vurderingssystemet ikke gir dem noen valg, sier han.

Stipendiaten er skeptisk til om denne måten å vurdere elevene på er hensiktsmessig i gymfaget.

— I dag settes det opp tydelige mål på hva elevene skal oppnå fordi dette fremmer læring, ifølge forskning. Men denne forskningen er i hovedsak gjort på skriftlige fag. Hvis hele faget bygges opp på denne måten, er det vanskelig å skape mestringsglede.

Han mener løsningen er mer muntlige tilbakemeldinger for å unngå et strengt testregime.

Velger privatisteksamen

Ifølge Vinje er det stadig flere elever som melder seg opp i privatisteksamen i kroppsøving. Dette krever kun en skriftlig eksamen. Han tror årsaken er prestasjonsjaget i gymtimene.

— Jeg tror prestasjonsjaget elevene opplever er årsaken. Da kan det være enklere å ta en skriftlig prøve som privatist fremfor å gå gjennom et år med aktiviteter som de ikke finner lystbetont, sier han.

- Kjedelig og ensidig

Idar Lyngstad leder Utdanningsdirektoratets arbeidsgruppe som har gått gjennom kroppsøvingsfaget. Han mener elever bør belønnes for god innsats i faget.

— Undersøkelser blant skoleelever i Oslo, viser at flere elever enn vi tror strever med hvordan kroppsøvingsfaget formidles i skolen. En del elever kan synes at aktivitetene er for ensidige og kjedelige, at det sosiale miljøet er dårlig, eller at læreren fungerer dårlig, sier han.

Han tror det er med på å skape negative opplevelser, og kan gjøre at flere melder seg ut av faget og går opp til privatisteksamen.

Vil ha mer variasjon

Bjørg Oddrun Hallås, førstelektor i idrett ved Høgskolen i Bergen tror elevene har for lite varierte aktiviteter i gymtimene.

— Det burde ha vært mer variert undervisning for å treffe flere av dem som ikke liker tradisjonelle idretter. Jeg tror man kunne ha brukt andre arenaer og uteområder, sier hun.

Det er Ingunn Fjørtoft, førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark enig i.

— Hele kroppsøvingsfaget må revideres og gjøres mer meningsfylt for elevene i de livsfasene de er i. I videregående skole er faget veldig dominert av idretter. Dermed fanger ikke faget opp de som ikke er interessert i dette, noe som kan føre til skulking, sier Fjørtoft, som leder Nettverk for fysisk aktivitet i skolen.

Hva mener du om gymtimer i skolen? Bruk kommentarfeltet.