Les mer i BTMagasinet lørdag

To tredjedeler av førsteårselevene på Bergen Katedralskole (Katten) er jenter. Nesten alle skoler og studier der det er høye karakterkrav har feminint flertall.

Jentene gjør det bedre enn guttene i alle fag unntatt kroppsøving. Hva kommer det av?

— Guttene er late, mener en gutt som selv er i mindretall på Katten.

Jarle Bakke, førsteamanuensis ved lærerutdanningen på Universitetet i Tromsø mener guttene diskrimineres i norsk skole.

— Vi sorterer ungene etter bestemte skolekoder og oppdragelsesidealer. Disse er mer tilpasset jenter, slik at gutter sorteres ut på en diskriminerende måte, sier han.

Hvorfor tror du jentene fosser frem i skolen mens guttene sakker akterut? Si din mening:

SAMARBEIDER: Jenter er flinkere til å samarbeide og be om hjelp, viser forskning. Her Ellen Tvedten Jorem i 1D på Bergen Katedralskole. Foto: Jan M. Lillebø