Det er vestlendingene som må drive denne prosessen fremover. Ingen må tro at dette kan gjennomføres fra sentrum, sier Jervell.

Med boken «N@rge foran oppbruddet» som kom i 1998, var Sverre Jervell tidlig deltaker i regionaliseringsdebatten. I går satt han på bakerste benk i Kommunens Hus og fulgte Tor Selstads presentasjon. Jervell gleder seg over at diskusjonen skyter fart. Etter hans syn er Norge sammen med Finland det mest sentraliserte landet i Europa.

— Det merkelige er at her i landet har sentraliseringen fortsatt også det siste tiåret, mens resten av Europa har gått i retning sterkere regioner, sier Sverre Jervell.

Til vestlendingene serverer Jervell følgende utfordring:

— De tre fylkestingene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane må straks gjøre vedtak om å slå seg sammen i Gulatinget. Gulatinget kan så søke staten om å bli forsøksregion.

Jervell peker på at forsøksregionen Gulatinget slipper å vente på grunnlovsendringer, slik det kreves for å legge ned fylkeskommunene. Basert på forsøket med Gulatinget kan Stortinget gjøre vedtak om ytterligere regionalisering av Norge.

Det nye Gulatinget må få overført Vestlandets andel av kulturmidlene, av landbruksoverføringene og veimidlene, som må kunne brukes fritt, mener han.

— Vestlendingene må selv få avgjøre om pengene skal brukes til it eller poteter, sier Jervell.

— Hva med Møre og Romsdal, som sitter i Vestlandsrådet sammen med de tre andre fylkene?

— Døren må holdes åpen for Møre og Romsdal å delta, men dere må unngå at den som løper saktest får lov å bestemme tempoet, sier Jervell.