— Vergens og Askøy overformynderis håndtering av dette salget er av en slik karakter at jeg reagerer med vantro.

Skjønborg er utdannet jurist og var i 12 år kommunestyrerepresentant på Askøy. I fjor klaget hun på eget initiativ tomte-saken inn for Fylkesmannen i Hordaland.

— At Askøy overformynderi kan godkjenne et slikt salg, tyder på grunnleggende systemsvikt, mener Skjønborg.

I klagen skriver hun at alt tyder på at det er begått urett mot forsvarsløse mennesker.

— For meg fremstår dette som gavesalg til vergens sønn.

I november i fjor «henla» Fylkesmannen saken som intet kritikkverdig.

— Etter mitt syn er Fylkesmannen passiv og ukritisk. Jeg mistenker dem for å ikke ønske å få frem hva som har skjedd i denne saken.

Når det nå foreligger to nye takster som viser at prisen vergens sønn betalte lå langt under markedspris, håper Skjønborg at Fylkesmannen vil granske saken på nytt.

— I så fall bør de foreta en kritisk gjennomgang. Ikke bare spørre kommunen.