• Det er verken plass til eller behov for 30.000 - 40.000 nye boliger i Bergen sentrum, slik Ruth Grung gikk inn for i gårsdagens BT, slår informasjonssjef Ole Irgens i BOB fast.

Han karakteriserer Grungs vyer om 30.000ý40.000 nye boliger langs Store Lungegårdsvannet og på Nygårdstangen som «helt hinsides».

— Det er en veldig god idé å åpne nye sentrumsnære tomter for boligbygging, og strandsonen rundt Store Lungegårdsvann er et interessant område. Men det blir helt absurd å snakke om 30.000 nye boliger. Da måtte man i tilfelle bygge blokker på høyde med Ulriken, sier Irgens.

Frykter markedskollaps

Han sammenligner med BOBs storslagne prosjekt i Damsgårdssundet. Industri- og kaiområdet mellom Arenum og Puddefjordsbroen vil boligbyggelaget omgjøre til en sentrumsnær bydel med tett bybebyggelse. Det vil gi rundt 500 nye leiligheter.

Selv om det hadde vært plass til 30.000 nye boliger i sentrum, tviler både Irgens og eiendomsmeklere som BT har snakket med, på at det noen gang vil bli et marked for så mange boliger.

— Det er snakk om like mange boliger som det bygges i hele Norge i løpet av et år. Jeg regner derfor med at Grung har svært langt tidsperspektiv. På kort sikt ville det betydd kollaps i eiendomsmarkedet hvis det ble bygget så mye nytt, sier Leif Kristian Garvik, daglig leder i DnB Eiendom.

Også han roser Grung for å ta initiativ for å bygge flere utleieboliger og bruke statlige midler til å holde prisene nede, men maner til realisme når det gjelder omfanget.

— Det koster tross alt penger å bygge nytt, og da er man avhengig av at leien ligger på et nivå som gjør at investeringen forsvarer seg, påpeker mekleren.

- Fyll ut vannet

ý Jeg har fått reaksjoner på antallet boliger, men det bygger på anslag som jeg har fått av entreprenører. Det omfatter hele området fra NSBs terminaler til og med Ford i Strømmen. Da er det plass til en hel ny bydel, svarer Grung.

Hun understreker at det må bygges små, billige enheter og i høyden. Grung mener også det bør diskuteres om vannspeilet i Store Lungegårdsvann bør reduseres. Fylkesmannen har tidligere sagt blankt nei til ytterligere utfylling av vannet.

ABSURD: Det blir helt absurd å snakke om 30.000 nye boliger. Da måtte man i tilfelle bygge blokker på høyde med Ulriken, sier informasjonssjef Ole Irgens i BOB.

SLAKTES: Ruth Grungs plan slaktes av BOB.