• Jeg er rystet over Ruth Grungs uttalelser om bybanen. De er en fornærmelse mot alle partifeller som har kjempet for bybanen gjennom mange år.

RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.no

— Tror hun at vi som har slitt for å få banen på den politiske dagsordenen er politiske undermålere?Det er Odd Rambøl som stiller spørsmålet.Striden om bybanen i Arbeiderpartiet raser videre. Den frittalende partiveteranen er en av dem som har hisset seg kraftig opp. Uforståelig - Det er helt uforståelig at hun nå kan reise helt elementære spørsmål rundt bybanen, sier en fortørnet Rambøl.Han peker på at banen har stått på Aps dagsorden gjennom to programbehandlinger. - Selv satt jeg både i bygningsrådet og formannskapet i forrige periode, da vi løftet saken opp på den kommunale dagsordenen. Jeg hørte aldri et pip om bybanen fra min partikollega Ruth Grung den gang.Rambøl legger til at han ikke kan se at hun har reist en eneste nytt moment i debatten.Han gjør det også klart at han ikke synes hun er noen passende kandidat til nestledervervet.- Hun kommer ikke til å få min støtte ved valget i helgen, sier Rambøl. Sjokkbølger Bybanetvilen som Grung har gitt til kjenne, har sendt sjokkbølger gjennom partilagene. Mange, også Grungs tilhengere, er kommet i tvil om hun vil stå frem som en samlende nestleder i partiet. I valgkomiteen har Universitetslagets representant, Oddmund Søilen, gått inn for Grung. Han står fremdeles på valgkomiteens innstilling. - Men det var ikke dette vi trengte nå, sier Søilen til BT. Fungerende leder i Universitetslaget, Jon Rødseth, bekrefter overfor BT at han vil anbefale utsendingene fra laget om å støtte utfordreren Lubna Jaffrey. Uroen sprer seg Etter det BT kjenner til, har uroen også spredt seg utover i bydelslagene. Også i Rådhus-miljøet er det sterk tvil om Grung vil ha evnen til å samle partiet. Derfor blir det gjort forsøk på å finne en kompromisskandidat som kan forene de to fløyene. En kandidat som blir nevnt er Jan Kristoffer Mathiasson. Men fra partikolleger i Folkets Hus kan Grung være trygg på å få støtte. - Takhøyden kan ikke være så lav at det ikke er lov å stille spørsmål ved banens økonomi, sier Kjell Sørensen.

fakta/bybanekrig i Ap

  • Den planlagte bybanen mellom Flesland og sentrum i Bergen er beregnet til å kosteca 2,2 milliarder kroner, medregnet vognmaterialet. Bergen kommune håper at staten vil bidra med ca. 650 millioner kroner og at bygging kan starte senest i 2003. * Arbeiderpartiet i Bergen har programfestet bybanen på valgprogrammet for valgperiodene 1996-99 og 2000-2003. * Ruth Grung (41) er innstilt som nestlederkandidat til Arbeiderpartiet i Bergen søndag. * Grung nådde ikke opp mot Pål Berrefjord i nominasjonskampen i Hordaland Arbeiderparti i fjor høst * Hun mener at partiet må reise en ny diskusjon om bybanen om ikke Bergen får løfter om statstilskudd til bybanen fra Stortinget i Nasjonal Transportplan.