I et intervju med Bergens Tidende i går fikk den avgåtte Helse Bergen-direktøren kritikk fra nestleder Rune Skjælaaen (Sp) i Stortingets Helse— og Omsorgskomité.

— Det er ikke Bogsnes og de ansatte ved Helse Bergen som har mistet kontrollen. Det er regjeringen som har mistet både vilje og evne til å hjelpe de som trenger sykehusbehandling i Helse Vest, sier Sortevik.

— Det er tydelig at Skjælaaen som Sp-politiker nå uttaler seg i solidaritet med regjeringen. Solidariteten med sykehuspasientene er blitt borte på veien til regjeringskontorene.

Sortevik mener Skjælaaen overser at det voksende underskuddet ved Helse Bergen i 2005 skyldes økt pasientbehandling.

— Nesten samtlige pasienter sykehuset behandlet var enten øyeblikkelig hjelp, eller nødvendig helsehjelp. En behandling pasientene hadde rett til etter pasientrettighetsloven. Dessuten har sentrale myndigheter forsikret om at budsjettene ved helseforetakene ikke skal medføre redusert tilbud til pasientene. da blir det feil å kritisere sykehuset for å behandle flere pasienter enn budsjettert, sier Sortevik.