Han har hisset seg kraftig opp over at kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen i Dagbladet mandag uttalte seg om den drapssiktedes mentale helse.

— Mannen var ikke i nærheten av å tilfredsstille kravene til tvangsinnleggelse, sa Sommerfelt-Pettersen, og uttalte også:

— Våre ekspertise konkluderte med at mannen ikke var i mental ubalanse. Vedkommende ble opplevd som kranglete, men klar i sin argumentasjon. Sommerfelt-Pettersen er lege og øverste medisinske ansvarlige i Sjøforsvaret.

— Det er bare en person som kunne løst sanitetsinspektøren fra taushetsplikten, og det er min klient. Det har han ikke gjort, sier Meling, som mener at sanitetsinspektørens mål åpenbart er å forsvare seg selv og den jobben Sjøforsvaret har gjort.

Meling reagerer også på at 39-åringens nærmeste overordnete på KNM Tordenskjold, kommandørkaptein Bernt Grimstvedt, uttalte til avisen at det ikke var noe i disiplinærsakene mot 39-åringen som skulle tilsi at han var en fare for seg selv eller andre.

— Det er meg bekjent ikke normalt å uttale seg om personalsaker på denne måten i mediene, sier Meling, som vil forfølge saken både overfor Forsvaret og helsemyndighetene.