Lederen i oppvekstkomiteen i Bergen kommune synes det er et dilemma at mange muslimske jenter ikke lærer seg å svømme fordi de ikke får lov å være i svømmebassenget sammen med gutter.

— I Norge er det ikke lov å skille gutter og jenter i undervisningen. Det mener jeg er et prinsipp som vi må holde fast i og som også muslimske foreldre må akseptere, understreker Røssland.

Må være praktisk

Likevel mener hun det er nødvendig å finne praktiske løsninger slik at også muslimske jenter deltar på svømmeundervisning.

— Dette dreier seg ikke bare om integrering. Det er også et spørsmål om jentenes sikkerhet. Vi kan ikke la jentene drukne fordi vi vil tvinge dem til å gå på svømmekurs sammen med gutter, sier Røssland.

**Les også:

— Uaktuelt å skille gutter og jenter**

Hun understreker at hun ikke vil gå inn for jenter og gutter skal være totalt skilt fra hverandre i kroppsøvingstimene.

— De norske undervisningsplanene tillater ikke det. Også muslimske elever må følge lovverket, sier Røssland.

Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde hos Fylkesmannen i Hordaland er også positiv til at jentene må kunne få egne dager i svømmehallen.

— Jeg har ingenting imot at det blir opprettet egne svømmegrupper for muslimske jenter så lenge dette ikke blir gitt som et tilbud i den ordinære undervisningen, sier Lunde.

Nei i Drammen

I Drammen ble en ungdomsskole i fjor tvunget til å innføre kroppsøving i blandede klasser etter pålegg fra Utdanningsdirektøren.

På Galterud skole i bydelen Fjell hadde de kroppsøving i egne jente- og grupper et par år.

— Årsaken var at mange muslimske jenter bare forsvant fra timene fordi de ikke fikk lov til å være sammen med guttene, forteller rådgiver Anne Sofie Portaas ved utdanningsseksjonen i Drammen kommune.

Portaas sier at flere skoler i Drammen har hatt problemer med å få elevene til å møte opp til kroppsøvingstimene. Spesielt er dette merkbart på ungdomsskoletrinnet.

— Det er et flott tiltak dersom det kan organiseres spesielle svømmekurs for jenter som en fritidsaktivitet, mener hun.

Kjønnsdelt på Oslo-skole

På Møllergata skole i Oslo har 80 prosent av de 200 elevene ved skolen fremmedspråklig bakgrunn. Rektor Eva Kjøge opplyser at skolen har drevet kjønnsdelt svømmeundervisning i en rekke år.

— Vi gjorde det mest av praktiske årsaker, men også for å få med oss alle, inklusive de muslimske elevene, sier Kjøge.

— I år blir storparten av svømmeundervisningen holdt i blandede grupper. Men i tillegg gir vi et tilbud om svømmekurs for muslimske jenter, sier hun.

Rektor tror likevel at det etter hvert skal bli mulig å gi all svømmeundervisning i blandede grupper.

— Men vi må gå gradvis frem. Det er viktig å informere foreldrene nøye om hva det innebærer å ha felles undervisning. Vi har brukt mye tid på å snakke med foreldrene og forklare dem hvordan svømmeundervisningen foregår. Vi viser dem også garderobene og svømmebassenget, og understreker at det alltid er en kvinnelig lærer til stede når jentene skal skifte, sier hun.

Bør skolene få lov til å skille gutter og jenter i svømmeundervisningen? Diskuter saken her.