— Det er gambling å gå inn og ut av aksjer på den måten. De har hatt flaks, det er ikke dyktighet, sier professor i finans ved Norges Handelshøyskole, Thore Johnsen, når han hører om den aktive forvaltningen av Fjell kommunes kraftfond.

- Er det fornuftig å forsøke å time markedet?

— Nei, den type forvaltning har høy risiko og liten forventet meravkastning. Hadde det vært så enkelt, ville alle gjort det. Proffe fond unngår den type strategier hvor man veksler mellom aksjer, obligasjoner og lignende, etter hva man tror er lurt. Jeg ønsker dem lykke til, men vil anbefale dem å slutte med en slik strategi, sier Johnsen.

Finansprofessoren roser imidlertid at kommunen ikke har gjort seg avhengig av fondets avkastning.

— Jeg gratulerer dem med flaksen og at de ikke har gjort fondet til en integrert del av kommuneøkonomien. Det er musikk i mine ører og det motsatte av hva for eksempel Os har gjort. Der har de måttet skjære ned i tjenestetilbudet på grunn av tap i aksjemarkedet. De hadde gjort seg avhengig av fondenes avkastning, sier Johnsen.

Problemet er kommuner som budsjetterer med sikre inntekter, men som så investerer med risiko

— Det går ikke i hop. Da blir fondsplasseringene som dop. Jeg liker ikke Fjells aktive strategi, men jeg liker deres holdning til pengene.

Johnsen utelukker imidlertid ikke at det kan være en unik strileteft inne i bildet, som en enkel professor ikke forstår.

— De er jo flinke til å time når silda kommer, så kanskje de har noen overnaturlige evner til å time aksjemarkedene også, sier Johnsen, spøkefullt.

Valde, Vegar