Utspillet fra parlamentsmedlemmet Jamie McGrigor kommer etter at rapporter viser en sterk nedgang i folketallet i de skotske høylandene. Dersom utviklingen fortsetter, vil under 200.000 skotter bo i området i 2017, skriver The People.

Dette kan få store konsekvenser for sauenæringen, som er avhengig av gjetere. Allerede i dag er det vanskelig å rekruttere gjetere, og yrket har tradisjonelt gått i arv. Derfor må myndighetene gjøre noe for å sikre at gjeterne får barn, mener McGrigor.

Han har tatt kontakt med Viagra-produsenten Pfizer, som skal være interessert i å sponse prosjektet. De gir nemlig allerede gratis jakker til de skotske gjeterne.

FÅR VIAGRA-HJELP: Skotske sauer trenger gjetere. Men gjeterne er i ferd med å dø ut..