• Vi kommer aldri til å godta at forklaringen til kvinnen skal bli lest opp og brukes som bevis, sier advokat Vegard Austgulen.

Han er forsvarer for den trusseltiltalte faren.

— Rettssikkerheten til de tiltalte skal ivaretas. Er kvinnen i stand til å anmelde sin far og sin bror, må hun også være i stand til å møte i retten, sier Austgulen.

Han mener det er helt avgjort at begge de tiltalte må frifinnes.

— Man kan ikke dømme noen ut fra noen dokument som er fremlagt for retten, sier Austgulen.

— Grunntanken er at man skal kunne imøtegå fornærmedes forklaring. En slik anledning foreligger ikke når vedkommende ikke møter for retten. Da kan man få en urettmessig domfellelse. Den sjansen har ikke retten adgang til å ta, legger han til.

Han mener saken vil bryte sammen dersom de ikke vil la seg gjøre å få vitnet til møte.

Hadde det blitt aktuelt med bevisopptak utenbys, ville advokaten ikke ha motsatt seg det.

— Hadde min klient fått høre forklaringen, og anledning til å komme med spørsmål, ville vi ikke krevd at de skulle oppholde seg i samme rom, sier Austgulen.

Han forteller at den tiltalte faren stiller seg totalt uforstående til hele tiltalen.

— Vi har aldri truet henne, og ikke blandet meg bort i hvem hun skal gifte seg med, har faren fortalt sin advokat.