• Det er positivt at byene får anledning til å satse mer på kollektivtrafikk fremfor veibygging, men to miliarder kroner er altfor lite i forhold til behovet.

Det er Åge Chr. Jacobsen i Bergen SV som slik kommenterer kollektivmeldingen som samferdselsminister Torild Skogsholm la frem i går.

De fleste som kommenterer meldingen er enige om at den inneholder få eller ingen nyheter i forhold til den såkalte Sem-erklæringen som de tre regjeringspartiene utformet i fjor høst. Hovedpunktene derfra stod å lese i BT i går. Men nå skal alle de fine ordene omsettes i praktisk politikk.

— Flytt midlene

— Bergen kommune bør ta dette signalet om økt kollektivsatsing og flytte midlene som er tiltenkt Ringvei vest over til bybanen, sier Åge Chr. Jacobsen.

Men han er redd det blir lite å rutte med når midlene skal fordeles.

— Når de sju største byene i landet skal fordele 1,5 til 2 milliarder kroner, så er det for smått, sier Jacobsen.

Gjesp

Fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Arne Jakobsen, gjesper over det han har sett så langt i kollektivmeldingen.

— Her var ikke mye nytt og forfriskende. Det eneste positive jeg kan se med kollektivmeldingen, er at det nå blir anledning til en skikkelig debatt, også i Stortinget, om kollektivtrafikken, sier Arne Jakobsen.

- Jernbanemelding

Bystyremedlem Arvik Blommedal fra Fremskrittspartiet har kjørt buss i Bergen i tolv år. Han mener kollektivmeldingen først og fremst er en jernbanemelding, med sin understrekning av at det skal satses på jernbane i og rundt de store byene.

— Hva skal vi med dobbelspor gjennom Ulriken? Det vi trenger, og som både fylkestinget og bystyret har gått inn for, er en vegtunnel til Arna. Kollektivmeldingen er et stort tilbakeskritt for bussnæringen. Det regjeringen burde gjøre noe med, er alle avgiftene, som for eks. dieselavgiften, hisser Blommedal seg opp.

Han blir litt mildere stemt når han får vite at regjeringen vil ta en gjennomgang av avgiftene på kollektivområdet. Riktignok først fra 2005-2006.

Optimist

Som ventet er Venstres Hans Carl Tveit langt mer velvillig stemt overfor kollektivmeldingen fra sin partikollega i Samferdselsdepartementet.

— Jeg ser at meldingen gir klare signaler til etablering av bybaneløsninger og utvidet samarbeid med NSB. Det gjør at jeg er optimist når det gjelder statens medvirkning til byggingen av Bybanen i Bergen. Venstre støtter også May Britt Vihovdes initiativ for å forsere utbyggingen av dobbelspor gjennom Ulriken, sier Hans Carl Tveit.