• Det er helt uproblematisk å ha en slik basestasjon på taket av et bygg.

Det sier direktør Gunnar Saxebøl i Avdeling for strålevern og sikkerhet i Statens strålevern.

Han viser til at det er gjort en lang rekke undersøkelser på stråling fra slike anlegg, og konklusjonen er klar: det er ingen helsefare forbundet med denne type innretninger. Strålingen ligger godt under alle grenseverdier, og installasjoner og plassering følger internasjonale standarder, sier han.

Noen meter er nok

Det advares riktignok mot å oppholde seg tett inntil utstyret, men et par meters avstand er nok til å holde seg godt utenfor faresonen.

— Når utstyret er plassert på taket av et bygg, skulle ikke dette representere noe problem, sier Saxebøl.

Overalt i landet

Det er i dag utplassert basestasjoner på taket av et stort antall bygg i landet hvor folk bor og oppholder seg.

Samferdselsdepartementet har i sin vurdering av saken forholdt seg til målinger og vurderinger fra Strålevernet.

Fungerende informasjonssjef Ingrid Kristensen i NetCom sier at basestasjoner tilsvarende den på Kalmarhuset finnes overalt i landet, og flest av dem i byer og tettbygde strøk med flest mobilbrukere.

— Det er sjelden folk reagerer, men det hender. Vi hadde en sak med en Oslo-skole, der foreldre var bekymret fordi det var plassert en basestasjon like ved. Det ble foretatt målinger som viste at det ikke var grunn til uro, men stasjonen ble likevel flyttet, sier Kristensen.