• Trivselen er veldig stor hos oss. Her heter det ikke min jobb, men vår jobb. Det sier renholdsarbeiderne Inger Tove Hilten og Eva Nedrås ved Kvinneklinikken.

Eva Nedrås har jobbet på samme arbeidssted i 32 år, mens Inger Tove Hilten har jobbet ved Kvinneklinikken i ca. 20 år. Og her vil de fortsette.

— Når jeg går ned bakken til jobb, føler jeg at jeg kommer hjem, sier Eva Nedrås.

Renhold er ett av yrkene hvor slitasje av kroppen er en hyppig årsak til langtidssykemelding. Både Nedrås og Hilten har vært sykemeldte i lengre perioder. Men ønsket om å komme tilbake har vært sterkt.

— Jeg var sykemeldt i et halvt å i fjor, men jeg gruet meg ikke til å begynne igjen. Legen spurte meg om jeg ville ha aktiv sykemelding, men jeg ville begynne rett på, sier Eva Nedrås.

200.000 for godt miljø

Årsaken til arbeidsgleden mener de ligger både hos arbeidsgiveren og hos dem selv.

— For meg personlig er det viktig med tilbakemeldinger. Å gi gode tilbakemeldinger er med på å bygge opp selvbilde til kollegene. Jeg føler vi er flinke til å gi ros, sier Nedrås, og legger til:

— Hvis man har dårlig selvbilde og føler at man ikke strekker til, da har man ikke lyst til å gå tilbake på jobb.

I 2003 fikk renholdsavdelingen ved Kvinneklinikken KLPs arbeidsmiljøpris på 100.000 kroner. Årsaken var at sykefraværet på 17,3 prosent fra januar til juni 2002, var skrumpet inn til 9,6 prosent for samme periode i 2003. Så fulgte en gave på 50.000 kroner fra Haukeland driftsteknisk avdeling og en ny arbeidsmiljøpris på 50.000 kroner fra Stiftelsen Aktuell. Deler av pengene har de ansatte brukt til reiser til Praha, England og København.

Teamarbeid

Ledelsen har satset bevisst på trivsel for de ca. 60 ansatte.

— Det er viktig å holde andelen sykemeldte nede, fordi kvaliteten på arbeidet blir bedre. Folk trives og folk er på plass, sier avdelingsleder Elin Fjellbirkeland ved Hospitaldrift Renhold avdeling Kvinneklinikken.

Små rosende ord på en lapp, eller en oppmuntrende kommentar i gangen er noe de ansatte setter pris på. I tillegg jobber de ansatte i team, og har personalmøter med stor takhøyde omtrent en gang i måneden.

— Jeg var sykemeldt en lengre periode i fjor på grunn av slitasje. Jeg fikk god oppfølging av sjefen som tilrettela arbeidet, slik at jeg fikk enklere arbeidsoppgaver da jeg kom tilbake. Det var viktig for meg, forteller Inger Tove Hilten.