— Det er godt å komme i gang. Det er helt utrolig at vi har kommet så langt, sier May Th. Mellesdal.

Hun er en av 15 beboere som måtte evakuere fra leiligheten sin i Ladegårdsgaten i fjor sommer. I dag er hun og rundt 20 beboere på plass i Bergen tingrett for å følge saken mot Bergen kommune.

— Jeg synes det var viktig å være her første dagen, men jeg kommer ikke til å være her hver dag, sier hun.

Hun er også en av beboerne som skal vitne i saken.

— Det kommer til å bli litt skummelt, men jeg vet jo godt hva jeg skal si.

Skylder på tunnel

De vel 70 beboerne i Ladegårdsgaten 65–76 krever 110 millioner kroner i erstatning fra kommunen etter at gården de bor i har fått store setningsskader.

— Vi mener disse skadene skyldes en vann- og avløpstunnel som kommunene bygde i 1997/98, sa beboernes advokat, Eivind Pundsnes, i sitt innledningsforedrag i Bergen tingrett mandag.

Pundsnes la også vekt på at bygården er fundamentert på løsmasser og at det har oppstått risser og skader etter at tunnelen ble bygd. Det ble også påpekt at kommunen ikke fulgte egne sakkyndiges råd før bygging av tunnelen og at tunnelens trasé ble endret underveis.

— Flytting av traseen kan ha hatt sin innvirkning, siden tunnelen kom nærmere Ladegården enn det som var planlagt, sa Pundsnes i retten.

Avviser ansvar

Bergen kommune avviser ansvaret for skadene og mener kommunen bør frifinnes. Kommunen mener også at bygården, som er 90 år gammel, er fundamentert på dårlige løsmasser og i skrånede terreng.

— Vi mener det var fundamenteringsproblemer allerede i 1920, sier kommuneadvokaten, Eirik Tertnes til bt.no.

Han viser også til at borettslaget hadde en rådgiver inne allerede i 1996 som påpekte at situasjonen var prekær. Kommunen mener også at det ikke er sannsynliggjort at setningsutviklingen som ble observert i 1996 var stanset da tunnelen ble anlagt.

— Vi kan ikke se at det er grunnlag for at kommunen har et ansvar her, sier han.

Kommunen har bevisst latt være å kommentere saken i forkant av rettssaken. Tertnes skal trolig begynne på sitt innledningsforedrag i løpet av onsdagen.

— Jeg ser frem til innledningen til kommuneadvokaten, sier Mellesdal og legger til:

— Det ser ut til at de vil bruke den tiden som er satt av til saken.

Det er satt av 20 dager til rettssaken.