Høyhuset, som byrådet ikke vil ha, er så spekket med solenergi-løsninger at bygget produserer mer energi enn det forbruker. Det 22 etasjers «kraftverket» har terrasser med solfangere i rekkverket og store solcellepaneler på ytterveggene.

Kjelstrup-Olsen har argumentert med at huset må være høyt for å fange nok sol de mørkeste tidene av året. Dessuten vil høyhuset skygge minimalt for omgivelsene når grunnflaten er beskjedne 300 kvadratmeter.

I første omgang har Kjelstrup-Olsen bedt byens politikere gi råd om han bør arbeide videre med planene.

Innstillingen fra byrådet, som går videre til komité for miljø— og byutvikling, er negativ. Plasseringen i Møllendal er ikke i tråd med høyhusmeldingen, påpeker byrådet.

Dessuten pågår sluttarbeidet med en kommunal delplan for sørlige del av Store Lungegårdsvann. Her ligger det et kompromiss med grunneierne i området. Kompromisset baserer seg på byggehøyder fra tre til seks etasjer.

Opplegget med solfangere og solcellepaneler bør prøves ut, men på en plass der det ikke krever et høyhus, heter det i innstillingen til komiteen.

Høyhusmeldingen er for tiden til behandling hos en arbeidsgruppe nedsatt av den samme komiteen. Konklusjonene i meldingen og tilbakemeldingen til Kjelstrup-Olsen henger sammen. Komitéleder Anne Gine Hestetun (Ap) har tidligere signalisert interesse for høyhus i Møllendal.

SMALT, HØYT KRAFTVERK: Byrådet liker løsningen, men ikkehøyden på Kjelstrup-Olsens solenergi-hus.TEGNING: SVEIN KJELSTRUP-OLSEN