• Eg innbiller meg at det å ta vare på helsa gjer meg sjansar til å få leva betre, ikkje berre lenge, seier Claus Sellevoll.

Artisten og skodespelaren har nett passert 40 år. Han høyrer til ei yrkesgruppe som ikkje er mest kjent for å leva sunt, men sjølv trenar Claus godt over snittet.

— Eg prøver å ta vare på helsa, først og fremst fordi det er kjekt, men og fordi det er helsebringande. Det gjer meg overskot og livslyst i kvardagen. Eg innbiller meg òg at det gir meg gode sjansar til å få leva, ikkje berre lenge, men òg betre, seier han.

Nye haldningar

Sellevoll meiner det har skjedd ei endring i haldninga til helse innanfor artistmiljøet, sjølv om ein del av dei eldre framleis ikkje nett lever sunt.

Fleire trenar eller går tur om formiddagen, sjølv om dei tek seg litt ut om kvelden. Sjølv irriterer ikkje Sellevoll seg over folk som lever annleis, men syns det er trist med unge folk som forsøplar helsa si. Og med dei desperate middelaldrande som gjer alt for å sjå yngre ut enn dei er.

— Kva tenkjer du om det å bli eldre?

— Eg vil eldast med verdigheit. Det er vakkert å sjå eldre menneske som blomstrar av livsglede. Blir eg gammal, så håpar eg på grått hår og rynker som bestefaren min, slik at eg også osar av levd liv. Aldring er ein del av livet; vakkert, sunt og naturleg, seier strilefilosofen.

Heller cola enn vin

Han heller påtår med kaffi, medan drøset går på kafeen Folkemunne. Inn frå sommarregnet i Knarvik kjem postmannen og helser med neven til 40-åringen frå Alversund.

Sellevoll er redd vi skal framstilla han som eit dydsmønster med sin sunne livsstil, han som var festrøykjar i yngre år og som gjerne kan ta seg eit glas. Men innrømmer at likar cola betre enn vin til maten.

— No når du sjølv er vekse til, er du redd for å døy som middelaldrande?

— Eg fryktar ikkje døden, men tar heller ikkje sjansen på å leva evig. Livet er både kort og skjørt, så eg har det relativt travelt med å få gjort unna ein del ting, eg. Poenget må vera å leva når du gjer det, og å ha det kjekt på vegen, seier Claus Sellevoll.