Uhellet skjedde i Olaf Ryes vei på Nygårdshøyden onsdag ettermiddag.

— Slikt skal ikke skje, og vi kan bare være glade for at det ikke gikk verre, sier universitetsdirektør Kåre Rommetveit til bt.no.

To timer etter at skorsteinen raste i gaten ble området rundt sperret for all ferdsel. Det eldre bygget i Olaf Ryes vei skal gjøres om til boligformål, men byggearbeidene var ikke startet da skorsteinen raste ned.

— Universitetets bygninger er gjennomgående svært godt vedlikeholdt. Det var umulig å forutse at noe slikt skulle skje, sier Rommetveit.

FLAKS: Til alt hell ble ingen truffet da skorsteinen falt nd.
FOTO: TOR HØVIK