— Vi ga beskjed før behandlingen av denne saken både i formannskapet og kommunestyret at dette kunne være brudd på reglene for offentlige anskaffelser. Likevel valgte flertallet å støtte rådmannens forslag, sier han.

Kun Frps representanter stemte imot anskaffelsen, og de krevde senere en lovlighetskontroll av vedtaket. Saken ble derfor behandlet på nytt 1. april 2008, med følgende vedtak:

«Sund kommunestyre fastheld vedtaket (...) i møte den 11.03.08. Krav om lovlegkontroll frå Frp vert oversendt Fylkesmannen (...)».

Fylkesmannen mente derimot at de ikke var rett organ til å ta stilling til klagen. I januar 2009 ble den derfor sendt til KOFA i stedet.

— KOFAs kjennelse er helt i tråd med det vi hevdet hele tiden. Flertallet tok avgjørelsen med vitende og vilje. Hovedansvaret ligger alltid hos kommunestyret, sier Jacobsen.

— Hva synes du om størrelsen på boten?

— Det må du spørre dem som stemte for dette om. Det er de som har påført oss boten.