• Ap og SV vil stille et felles spørsmål til justisministeren om hva han mener er rimelig for hva pårørende skal få dekket, sier Knut Storberget (Ap).

Eskild Berthelsens historie gjør sterkt inntrykk på ham og Inga Marte Thorkildsen (SV).

— Egentlig skulle en rød løper være lagt for dere pårørende. Når det gjelder voldsoffererstatningsloven er det mange mangler med den. Derfor kommer vi med konkrete forslag til endringer når den skal revurderes til våren, sier Thorkildsen.

En god time tidligere på et ærverdig møterom på Stortinget har Eksild Berthelsen lagt frem alle papirer i saken, og vist stortingspolitikerne vedtaket om at familien fra Askøy ikke får dekket hotell- og kostutgifter i forbindelse med rettssaken mot sønnens drapsmann. Til tross for at Oslo tingrett har godtatt kravet.

— Det er jo svært moderate krav dere har kommet med. Jeg kan ikke fatte hvorfor dere ikke får dette dekket, sier Storberget.

— Jeg tror ikke det er problem for å få flertall for dette, for å si det slik, legger han til.

— Det er utrolig at det går an å være så smålig, sier Thorkildsen når hun får se vedtaket.

Politikerne har erfart at praksisen for hva etterlate får av erstatning er høyst variabel. Det var ikke det som var intensjonen da Kontoret for voldsoffererstatning ble åpnet i Vardø i fjor.

— Dere skal vite at vi ikke gjør dette for penger, men vi håper at dere ser galskapen og endrer praksisen slik at det blir enklere for andre. Det er langt fra alle som orker å ta kampen. Hva med dem? spør Eskild.

— Jeg synes det er veldig flott at dere står på for andre. Det står det respekt av, sier Thorkildsen.

Eskild har mer på hjertet når han først har fått anledningen. På den korte tiden har han vært innom flere temaer. Hvorfor skal byråkrater kunne overprøve en avgjørelse fra retten? Hvorfor skal det ta ni måneder før saken er avgjort? Og hvorfor skal pårørende måtte kjempe for å få advokatbistand, slik Eskild og konen Marit måtte gjøre under lagmannsrettens behandling av drapssaken.

— Det er bare å erkjenne at de pårørende ikke har kommet godt ut i rettssalen. En rettssak er selvsagt viktig å få ta del i for ettertiden. Og en rettssak skal ikke ramme dere eller andre økonomisk, mener Storberget.

— Da må dere gjøre noe med loven, forlanger Eskild, og får løfter om at han er hørt.