Den uavklarte hendelsen som politiet undersøker, skjedde mellom bilen og en kvinnelig syklist i 30-årene torsdag 4. august i 14.30-14.40-tiden.

Saken er spesiell fordi syklisten senere døde i sitt eget hjem. Dødsfallet, formelt klassifisert som «mistenkelig», skjedde halvannet døgn etter trafikkhendelsen ved Florida.

Politiet undersøker nå om det kan være en sammenheng. Dermed er sjåføren av bilen et svært interessant vitne for politiet.

— Vi håper det ikke er som vi fryktet fra dag én: At sjåføren er skremt fra å melde seg. Kombinasjonen av sakene kan gjerne virke skremmende for henne. Men jeg vil understreke at ingenting i saken tyder på at sjåføren har vært grovt uaktsom, sier Jens A. Kleppe, leder for trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

Sto sammen på rødt

Bilisten og syklisten skal ha kjørt samtidig ut av lyskrysset ved Florida, i retning Danmarks plass, da «noe» skjedde.

Et titall vitner har meldt seg, men ingen som direkte så hele hendelsen og foranledningen. Ifølge vitner satt syklisten skadet på bakken, men det er uvisst hvorfor hun kan ha falt.

Sjåføren er trolig en yngre, lys kvinne. Vitneopplysningene om alder spenner fra 20— til 40-årsalderen. Hun kjørte en liten bil - trolig lys, men uvisst hvilken farge.

— Vi har ikke fått noen meldinger om aggressiv kjøring eller høy fart. Tvert imot har vi opplysninger om at sjåføren trolig brukte blinklys, og at hun har hjulpet syklisten i etterkant. Slik saken fremstår kan det ikke ha vært påregnelig for sjåføren at syklisten skulle ha større skader, sier trafikksjefen.

- Ikke noe galt

Kleppe får støtte fra politiinspektør Svein Erik Krogvold, påtaleansvarlig for saken.

— Det er slik situasjonen fremsto der og da som er avgjørende for om det er grunnlag for å melde fra til politiet. Utgangspunktet vårt er at sjåføren ikke gjorde noe galt i situasjonen, sier Krogvold.

Politiet sier de nå har vitneopplysninger som gir et «ganske godt bilde av hva som har foregått».

— Men flere detaljer vil vi ikke gå ut med før vi har snakket med bilfører, sier Jens A. Kleppe.

Obdusert

Ifølge politiinspektør Krogvold er det nå gjennomført obduksjon av kvinnen som døde.

Vi har ikke fått noen meldinger om aggressiv kjøring eller høy fart

Jens A. Kleppe, leder trafikkseksjonen, Bergen sentrum politistasjon

— Vi har fått en foreløpig tilbakemelding. Hva som fremkommer der, kan jeg ikke gå inn på. I utgangspunktet er dette en privatsak med en person som dør i sitt eget hjem, sier Krogvold.

Kleppe i trafikkseksjonen understreker at det kan være flere årsaker til at bilføreren ikke har meldt seg.

— Det er forsatt ferietid for mange, sjåføren kan ha vært på gjennomreise eller har rett og slett ikke fått med seg omtalen i media. Vi håper uansett å få kontakt med henne snart, sier Kleppe.

Har du tips, kan du kontakte politiet i Hordaland politidistrikt på 55 55 63 00.

TIL HØYRE: Etter lyskrysset skal bilisten ha svingt til høyre inn Thormøhlens gate, mens syklisten fortsatte mot Danmarks plass.
ØRJAN TORHEIM