• Jeg gjorde bare min plikt, slik enhver med min bakgrunn ville ha gjort, sier Frank Lokøen (32), som med livet som innsats evakuerte Løvstakktunnelen og reddet tre skadde.

Jan Stian Vold

Roy Hilmar Svendsen

Ifølge brannsjef Helge Eidsnes forhindret Lokøen at flere liv gikk tapt i Løvstakktunnelen.

32-åringen hadde hele familien i bilen, og var på vei hjem da de oppdaget de to bilvrakene midt inne i Løvstakktunnelen. Lokøen ba sin kone ta rattet, og få bilen med ungene i ut av tunnelen. Selv ble Lokøen værende på ulykkesstedet, og etter å ha varslet politi og brannvesen, gikk han i gang med det vanskelige redningsarbeidet:

  • Først fikk han stanset trafikken, og evakuert bilister som kom bak ham ut fra tunnelen.
  • Deretter fikk han hjulpet de skadde fra den ene bilen — to jenter på syv og ni år, samt en 35-åring - ut fra tunnelen. Vel ute av tunnelen, sørget han for at de tre ble sendt til Haukeland universitetssykehus.
  • Så gikk han i gang med slokkingsarbeid på bilen som sto i full fyr.

— Jeg ble inne i tunnelen så lenge jeg vurderte det trygt. I starten brant det kun i motorrommet på den ene bilen, og jeg trodde faktisk at jeg skulle klare å slokke det med noen pulverapparat. Etterhvert tiltok brannen så kraftig at jeg måtte komme meg unna, sier Lokøen til bt.no.

Lokøen legger ikke skjul på at det var en tøff opplevelse, både for ham selv og for familien.

— En tenker alltid at dette er noe som ikke kan skje en selv. Men det var jo bare flaks at det ikke var vår bil som forulykket der inne, sier Frank Lokøen.

Brannsjef Helge Eidsnes kan ikke få fullrost redningsmannen fullt nok.

— Lokøen har gjort en veldig viktig innsats. Han gjorde alt riktig, sier Eidsnes.

Han er ikke i tvil om at Lokøen bidro til å begrense ulykken. Han understreker at en slik brann kunne fått et katastrofalt omfang.

— Uten Lokøens innsats kunne det gått mye verre. Det kunne fått fatale konsekvenser hvis folk hadde blitt værende i tunnelen og pustet inn giftig røyk, sier Eidsnes.

— Heldigvis kom vi svært tidlig til, pluss at sikringstiltakene i tunnelen fungerte som de skulle, sier brannsjefen.

Og videre:

— Slike episoder i Løvstakkstunnelen er egentlig "worst case scenario". Trafikken går i begge retninger, tunnelen er lang og den har en lang stigning.

- En tenker alltid at dette er noe som ikke kan skje en selv. Men det var jo bare flaks at det ikke var vår bil som forulykket der inne, sier Frank Lokøen.