— At en ansatt begår narkotikaforbrytelser, er svært alvorlig og helt uforenlig med å jobbe direkte med barn og unge, sier Borghild Lekve (bildet), regiondirektør i Bufetat.

De vil umiddelbart bli suspendert.

— Vi har ikke hatt andre slike saker i den tiden jeg har jobbet her. Men vi har diskutert hvordan vi skal forholde oss til det, og er enige om å praktisere strengt retten til å suspendere. Vi er avhengig av å ha full tillit til de som jobber med barn og unge, sier hun.

Vil gjøre egen undersøkelse

For reaksjonen videre vil Bufetat avvente en rettssak.

  • Man skal ikke forskuttere utfallet, men dersom det ender med en dom, så blir oppsigelse, eventuelt avskjed vurdert. Men her må det en juridisk vurdering til, sier hun.
  • Er det aktuelt å vurdere en egen, intern undersøkelse rundt hva den ansatte kan ha gjort i arbeidstiden?
  • Vi må vite hva som har skjedd, og om noe kan ha skjedd i arbeidstiden. Vi kan ikke leve med uvisshet her, og vil undersøke det vi kan innenfor rammen av hva vi har juridisk rett til, sier hun.

Barnevernet på hjemmebesøk

Barnevernstjenesten vil om kort tid motta bekymringsmeldinger om at flere av dem som ble tatt i aksjonen har barn. De risikerer hjemmebesøk.

  • Det kan være nødvendig med observasjoner fra hjemmet i denne type saker, sier Magne Ervik, seksjonssjef for sosial og barnevern i Bergen kommune. Han uttaler seg generelt.
  • Barnevernstjenesten vil også normalt ta kontakt med instanser som barnehage, skole og helsestasjon. De har plikt til å gi opplysninger, sier han.

Målet er å avdekke om barna kan være utsatt for omsorgssvikt, og om det er behov for tiltak.

  • Da vurderes hele spekteret fra akutte inngrep til vanlige hjelpetiltak. Her er det viktig å i størst mulig grad å samarbeide med foreldrene, sier han.

I fjor fikk barneverntjenesten i Bergen 1778 bekymringsmeldinger. Ifølge Ervik kom 23 prosent, altså rundt 400, fra politiet og barnevernsvakten på politihuset.

Jan Mindor Lillebø