— Jeg er overbevist om at herredsretten er villig til å vurdere saken på nytt, og ta salget med et riktig grunnlag. Skal dette ordnes med en eller annen minnelig ordning, får det preg av almisser. Koppen trenger ikke almisser, bare en rettferdig behandling, så klarer han seg. Mildestveit understreker at den saksbehandlingen Koppen er blitt utsatt for undergraver tilliten til systemet.

— Namsretten og kommunen har sviktet. Kreditkassen bør ha et etisk ansvar.

Jeg spør meg òg om moralen til denne utbyggeren. Hvordan kan han sitte igjen med hele gevinsten? Hvordan kan han sitte og si at dette er OK? Selv om han ikke har gjort noen feil, er han kommet til en urettmessig gevinst.

— Jeg vil ha Koppen ut av gapestokken, og ikke nødvendigvis sette noen andre i den. Gi Koppen retten hans. Da trenger vi ikke kronerulling for advokathjelp.