— Slik vi driver denne boligen, er den blitt vurdert og godkjent. Det er størrelsen på driften det kommer an på. Jeg holder meg strengt til den godkjennelsen som foreligger, og har jevnlig besøk av brannvesenet som kontrollerer. Vi driver for eksempel ikke servering av mat, sier Sommerseth.

Ifølge ham er det en blanding av beboere. Noen bor på kontrakt, noen har kortere overnatting, noen sendes fra Nav, i tillegg til at det kommer noen turister. — Hva tenker du om at byggesakssjefen sier det kreves en bruksendring for å drive dette?

— Han er velkommen til å komme hit på befaring når som helst. Mener kommunen at jeg driver ulovlig, må de nesten vise til en hjemmel.

Billigere

Soknepresten sier det er billigere for kommunen å benytte seg av deres hybler, enn de andre private hospitsene i byen.

— Vi skal ha inn folk med minst mulig problemer. Vi krever at folk som søker plass hos oss blir kvalitetssikret. Det var her det glippet da den siste episoden skjedde før påske. Nav gjorde ikke jobben sin, og det har de beklaget overfor meg.

- Hva tenker du om at naboene reagerer?

— Det er helt begripelig at de reagerer etter den hendelsen. Det var ikke tvil om at det var ekkelt, og det skal ikke forekomme. Det som skjedde beklager vi sterkt. Han skulle ikke vært sendt til oss, og det ga vi beskjed om. Da han ble stoppet, brøt han seg inn i huset.

Rusfritt sted

Sommerseth sier de vil være et tilbud for dem som vil ha et alternativ til hospitsene i sentrum.

— Dette skal være et rusfritt sted. Holder ikke beboerne seg rusfrie, får de advarsler. Eventuelt blir de kastet ut.

Sommerseth sier han har avklart utleievirksomheten med arbeidsgiveren sin.

— Min arbeidsgiver vet alt i denne saken. Vi forsøker å drive et seriøst sted for dem som trenger et trygt sted å bo, gjerne for et kortere eller lengre tidsrom. Og vi har altså nå holdt på siden 1997, riktignok med litt skiftende drift og profil!

SLÅR TILBAKE: Prest Thor Sommerseth.
Ørjan Deisz