— Det er absolutt ingen indikasjon på at han ikke gjør et utmerket arbeid i den stillingen han nå har, sier Knudser, som representerer den svenske overlegen.

Han viser til at 58-åringen ble tilbudt en fast jobb ved sykehuset i Sverige etter å ha jobbet som vikar en stund.

— Han er blitt testet og vurdert, og har kvalifisert seg. Jeg har fått tilbakemelding fra arbeidsgiveren om at han gjør et utmerket arbeid, og at situasjonen er helt uproblematisk. Han underviser i tillegg både leger og legestudenter, sier Erik Knudser.

Advokaten påpeker at legen aldri har fått noen formell reaksjon fra Helsetilsynet på bakgrunn av legens behandling av pasienter, og mener truslene mot samboeren kun representerer et avvik.

— Da dette skjedde hadde han nettopp sagt opp jobben sin som følge av en vanskelig arbeidssituasjon. Han hadde en nykjøpt leilighet og var i store økonomiske vanskeligheter. I den tiden benyttet han en del alkohol, og han søkte profesjonell hjelp i forbindelse med sin psykiske tilstand, sier Knudser.

Han forteller at situasjonen endret seg da overlegen kom tilbake i jobb.

— Hvem som helst kan komme i en vanskelig livssituasjon i en begrenset periode, sier advokaten.