Gjennom halvannen dag har dommer Tor Bertelsen forklart seg i sin egen avskjedssak i Oslo tingrett. Tirsdag fortalte han hvordan hans egen sjef i tinghuset angivelig klatret over en stol på kontoret for å ta ham.

Da regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs begynte spørsmålsrunden, stusset han på flere punkter i dommerens forklaring.

— Har god dialog

Fagernæs: - Det er med en viss undring jeg har hørt deg forklare deg. Du sier du har blitt forfulgt på arbeidsplassen gjennom mange år. Du har hatt mange avdelingsledere og sorenskrivere. Har ingen støttet deg?

Bertelsen: -Alle har støttet meg. Alle dommerne, hele kontorpersonalet. Vi har hatt et godt samarbeid.

— Så det er avdelingslederne som har vært problemet?

— Nei, jeg har hatt en god dialog med Hole i perioder. Jeg vil ikke si at han har trakassert meg, selv om det har vært episoder.- Betyr det at det er sorenskriverne som har trakassert deg?

— Nei, heller ikke de. Jeg har ikke hatt noen motsetninger med noen av dommerne eller kontorpersonalet.

- Uheldig personledelse

— Du sier at du har vært trakassert gjennom hele perioden, men det er ikke noen spesielle personer du vil nevne?

— Det norske språket er ikke så nyansert som man kunne ønske. Jeg vil heller kalle det uheldig personalledelse, svarte Bertelsen.

Han var spesielt opptatt av det han mener er ryktespredning om at han har en psykisk lidelse. Til tider snakket han i munnen på både regjeringsadvokaten og dommeren.

Fagernæs: - I det jeg har sagt, og i Justisdepartementets vedtak, så er det ikke et ord om noen psykisk lidelse. Hvorfor er dette så viktig for deg?

Bertelsen: - Hvis man gjennom 17 år omtales som psykisk syk, så gjør det å fungere som dommer temmelig vanskelig.

— Men du gir inntrykk av at departementet har beskyldt deg for å ha psykiske lidelser. Hvor har du det fra?

— Har du ikke vært i retten? Jeg har fortalt om møtet i departementet, hvor jeg ble beskyldt for å være gal og syk, å ha dengt opp mine omgivelser, for alkoholisme og medikamentmisbruk. Referatet fra det møtet burde vært lagt frem.

— Jeg har overhodet ikke sett noe referat om dette.

— Da har du ikke satt deg inn i saken.

Mener han ikke var for sen

Også når det gjelder fraværet, har Bertelsen og arbeidsgiveren helt forskjellige oppfatninger. «Du skal komme presis og melde fra når du er syk. Jeg vil ikke lenger akseptere at du uteblir uten grunn», skrev en avdelingsleder i et brev til dommeren. En annen leder skrev at Bertelsen til tider ikke kom på jobb før ved lunsjtid, men at «det var nokså bra til Bertelsen å være».

— Det må jo være greit at man kommer klokken 09.20 når rettsmøtet begynner 09.30. Det har vel aldri vært noen hemmelighet at jeg ikke er noen morgenens mann, forklarte Bertelsen.

Mens lederne hevdet sakene hopet seg opp hos dommeren, mener Bertelsen at han hadde for lite å gjøre:a— Jeg hadde så få saker at jeg satt og dinglet med beina. Jeg sa til dem at de holdt på å drepe dommerfullmektigen med saker, mens jeg ikke gjorde noe. Og når jeg ikke hadde saker, så sa jeg til dem at da kommer jeg til lunsj. Jeg har ingenting, det finnes ingenting, skrivebordet er ryddet, det finnes ikke en sak.

Fagernæs: - Du har aldri erkjent en eneste feil. Gjør du aldri feil, Bertelsen?

Bertelsen: - I den grad det måtte være gjort feil fra meg, så har det vært like store feil fra arbeidsgivers side.

- Ikke feilfri

— Vi har gått gjennom sak etter sak. Jeg har aldri hørt deg si at «her kunne jeg gjort ting annerledes».

-Jeg er ikke feilfri, men jeg trakasserer ikke folk.

Regjeringsadvokaten ville vite hvordan Bertelsen så på å skulle komme tilbake på jobben hvis han vinner saken.

Fagernæs: - Vil du kunne fungere som dommer?

Bertelsen: - Ja, selvsagt.

— Du tror at alle vil ha tillit til deg?

— Ja, og det har vært sagt underhånden fra utallige advokater i Bergen, at det er ingen som har mistillit til meg.