• Helt absurd, sier krisepsykolog Atle Dyregrov om Svein-Magne Pedersens forsøk på å vekke døde til live.

— Han forverrer situasjonen for etterlatte. Pedersen trår over en grense, og legger et utilbørlig press på etterlatte. Det er synd at han får lov til å drive på sånn som dette.

Dyregrov påpeker at enkelte mennesker kan oppleve kompliserte sorgreaksjoner, og et intenst ønske om å få den døde tilbake i live.

— Jeg synes det er naturlig at tro kan påvirke og ha effekt på sykdom. Mennesker som har prøvd alt for å bli friske og ønsker å se etter andre muligheter, må få lov til det Men de fleste mennesker går aldri så langt at de vil forsøke å få vekket til live døde, sier han til BT.

Overlege ved Bergen Røde Kors Sykehjem, Stein Husebø, er også kritisk.

— Det Pedersen gjør, er utrolig krenkende overfor dem som har mistet noen. Han gjør business på dem som har mistet sine. Pedersen forfekter med dette et syn som jeg mener er totalt motsatt av det religiøs tro bør være. Den som ikke erkjenner at døden er en del av livet, har bommet, sier professoren.

Husebø tror at kulturen vi lever i kan gi predikanter som Pedersen fotfeste og støtte.

— Vi lever i en kultur, der døden ikke skal finne sted, og helsevesenet skal kunne fikse alt, noe det ikke gjør. Det kan føre til at noen henger seg på.

Husebø er spesialist på omsorg ved livets slutt, og i kontakt med mange pårørende.

— Det vi opplever relativt ofte, er at etterlatte fører samtaler med sine nærmeste som er døde. De som ikke lever lenger, lever videre inne i hodet og hjertet på oss resten av livet vårt. Dette er vel og bra, og en helt normal reaksjon, sier Husebø.

— Så finnes det sekter på andre nivåer, som har andre forestillinger og tilslører sorgen. Det er ikke vanskelig å skjønne at mange ønsker sine kjære tilbake i live, men når noen signaliserer at det er mulig, gjør de det vanskelig for mange mennesker, mener Husebø.