• Hvorfor kan vi ikke skape en utearena for konserter, opera og teater på Koengen? Operasjef Anne Randine Øverby kaster seg gjerne inn i debatten om byens mest omtalte kulturbeitemark.

Vest Norges Operas leder er den som har mest erfaring med å benytte Bergenhus festning som kulturarena. I år blir det den niende oppsetningen av operaforestilling på Bergenhus, og i disse områdene er hun lommekjent:

— Selve Koengen er ikke egnet for forestillinger uten forsterkeranlegg, akustikken blir håpløs. Men dersom man kunne tenke seg å gjøre de enkle inngrepene med å skape et amfi, gjerne med enkle glassvegger og tak, kombinert med en scene som kan gi plass til orkester og større oppsetninger, ja da kan dette bli en utescene som blir en attraksjon.

— Men infrastrukturen mangler: Vi skulle hatt et tribunearrangement som kunne brukes i all slags vær, toaletter og enkle og raffinerte serveringssteder burde være her, sier Anne Randine Øverbye og slår ut med arene. På Koengen er det både plass og rom for mektige toner:

Operafestival for alle

— Tenk deg en Wagner-forestilling her! Tenk om vi kunne laget en operafestival som også turistene fra cruiseskipene ville ha glede av. Og så burde vi kunne hatt dette som arena for konserter, teater og arrangementer, sier Øverby.

Etter mange år som ansvarlig for store operaforestillinger med Bergenhus festning som spillested, vet hun mye om de mulighetene som området byr på. Nå har hun en knirkefritt samarbeid med Sjøforsvarets folk. Hun håper at debatten om bruken av Koengen skal bli konstruktiv for kulturlivet i Bergen:

— Men fremtiden for Koengen kan ikke være å fungere som en plass med conatinerlagring og bilparkering som viktigste funksjon. Vi må ikke la debatten gå i retning av prosjekter som ikke lar seg realisere, vi må heller bygge på det vi allerede har. Det er det kulturlivet som er her allerede som trenger stimulans og utvikling og nye arenaer, sier Øverby som legger til at å plassere Ekserserhuset på Koengen ville være en glimrende idé.

— Vest Norges Opera alene kunne trenge et slikt hus i 150 dager i året og det ville være et utmerket øvings- og lagerlokale, sier operasjefen.

Elsesro utvikles

Museumsdirektør Trygve M. Fett ved Gamle Bergen Museum i Sandviken vil gjerne presisere at han ikke kan forholde seg til luftige planer om å flytte museet til området nær Bergenhus festning.

— Jeg forholder meg utelukkende til dette stedet og de nærliggende planer vi har for videre utvikling og investeringer her i Elsesro-området. Det betyr full innsats og full fart for en fremtid i Sandviken der vi er.

— Lesere som har kontaktet BT mener at det ville være bedre om Gamle Bergen utviklet området ned mot sjøkanten, bygget skikkelig brygge og gjorde seg tilgjengelig fra sjøen. Da kunne for eksempel cruiseturistene komme lettere til enn de bussene som må tråkle seg nedover trange veier i dag?

— Vi har konkrete planer om å gjøre noe mot sjøen og vi håper at prosjektet med båttransport til Gamle Bergen kommer i gang fra neste år. Vi hadde et prøveprosjekt i år 2000 og det ga mersmak, sier direktøren ved Gamle Bergen Museum.

Respekt for omgivelsene

Direktør Lasse Bjørkhaug i Stiftelsen Bryggen, vil ikke kommentere forslaget om å flytte Gamle Bergen til Koengen. Men Stiftelsen Bryggen er veldig opptatt av at den reguleringsplanen som nå blir utarbeidet for området, tar hensyn til de forpliktelser som følger med å være på UNESCOs liste over verdensarv-steder.

— Vi kan prise oss lykkelig over at pengemangel og dårlig råd har vært vår beste allierte i kampen for å bevare historiske bygninger og områder i Bergen. Vi må hele tiden kjempe for å verne, og sterke økonomiske interesser er den vanskeligste motstander man kan ha. Hvis et prosjekt er lønnsomt, må ofte verneverdier vike. Alle tiltak rundt det historiske byggverket som Bergenhus festning er, må skje i respekt og forståelse for de kulturhistoriske verdier som er i nabolaget, sier Bjørkhaug.

Det kan være mye å hente i å utvikle de attraksjoner som allerede er der, fremfor å skape nye, mener han.

MULIGHETENS MARK: Koengen kan gi plass for en flott utearena for konserter og opera og teater, sier operasjef Anne Randine Øverby som håper på en spennende debatt om muligheter for området nær Bergenhus festning.<p/>FOTO: BJØRN ERIK LARSEN