• Språk, gjensidig respekt, forståelse og toleranse. Dette mener Amila Suljevic og syv andre elever ved Ny Krohnborg skole er viktigst for en god integrering.

Norskkunnskap gjør det lettere å bli godt kjent med hverandre. Det er også lettere å få gode venner. Misforståelser på grunn av manglende språkmestring kan føre til problemer mellom ungdommene, og føre til man bli stående utenfor fellesskapet, mener de åtte.

Halvparten innvandrere

God kommunikasjon krever imidlertid innsats fra alle parter. Innvandrerbarn må vise interesse for spraket, men norske ungdommer må også snakke norsk til dem:

— Det nytter ikke å snakke engelsk, da lærer de aldri, mener Anne Cristine Hjelmaas.

Gjengen Bergens Tidende møter har bakgrunn fra Bosnia, Vietnam, Ghana, Norge, Chile, Nord-Irak og Sudan. Noen er annen generasjons innvandrere, noen kom til Norge som barn, og noen er ganske ferske nordboere.

Rundt halvparten av elevene i niende klasse ved Ny Krohnborg skole har innvandrerbakgrunn. Det synes de åtte er flott, og de forsyner seg av hverandres kunnskap om religioner og land.

Mat en utfordring

Forholdet til religion er avgjørende for om integreringen skal bli vellykket, understreker ungdommene.

— Vi må ha gjensidig respekt for at det finnes andre religioner. Ingen kan forlange at alle skal ha samme religion, sier Thomas Nguyen.

Fremmed mat er også en utfordring. Det tar tid å venne seg til norsk mat, og de unge trenger toleranse for at de ikke vil spise alle retter med en gang.

— Men forståelsen må gå begge veier, legger Anne Cristine til.

Å bli tatt på alvor som politisk interesserte samfunnsborgere, er også vesentlig for de åtte.

— Når alle bidrar til å bygge landet, må selvfølgelig også alle være med å bestemme. Det har ingenting å si hvor man er født. Vi er mennesker som er like mye verdt som andre, sier Amila Suljevic.

KULTURELT MANGFOLD: Rundt halvparten av elevene i niende klasse ved Ny Krohnborg skole i Bergen har innvandrerbakgrunn. Foran fra venstre: Shaharazad Elmaz, Amila Suljevic, Anne Cristine Hjelmaas, Sanja Ajkic og Samuel Frimpong. De tre guttene bak: Eirik Norseng, Ozhin Omer og Thomas Nguyen.
Knut Strand