Politiet har mottatt tolv tips i forbindelse med helgens tre overfallsvoldtekter, men står foreløpig uten mistenkte i sakene.

— Vi har fått noen tips som vi undersøker videre. Det er folk som har reagert på personer som har oppført seg merkelig, sier politioverbetjent Carl-Petter Leganger ved Vold- og sedelighetsavsnittet.

Tipsene gjelder voldtektene i Stølesmauet og i Vestre Torggate.

— Vi håper denne informasjonen vil gi oss noe å nøste videre på, sier Leganger.

Møttes på fest

Kvinnen som ble voldtatt i Vestre Torggate har forklart at hun husker den ene av overgriperne fra en fest.

— Hun mener at hun kan ha vært på fest med han en gang, så vi jobber med å finne ut hvem dette er via andre personer. Det er svært arbeidskrevende, sier Leganger.

Ingen av vitnene som skal ha observert voldtekten i Stølesmauet har meldt seg til politiet.

— Vi er ganske sikre på at det skjedde klokken 03.30 om natten, pluss minus noen minutter, sier Leganger.

Ofrene har ikke blitt avhørt på nytt, men Leganger sier det vil skje en av de nærmeste dagene. To av kvinnene oppholder seg for tiden utenbys. En av kvinnene bor i en annen del av landet, mens den andre er på en planlagt ferie.

Går gjennom videoopptak

Alle kvinnene ble undersøkt på voldtektsmottaket etter overgrepene, og prøvene ble i går oversendt til Rettsmedisinsk institutt for videre analyse.

Politiet holder på å gjennomgå materiale fra videoopptak de har sikret seg fra nattåpne steder i nærheten av åstedene.

— Vi har ikke rukket å se gjennom alt, men foreløpig har det ikke gitt oss noe. Før vi bruker altfor mye tid på videoene, vil vi forsøke å se om noen av tipsene vil være til nytte, sier Leganger.

Politiet vil ikke gå inn på hvilke spor de har sikret seg på åstedene, av hensyn til den videre etterforskningen.

En av ti er overfall

Ifølge politidirektoratet var 11 prosent av alle voldtekter i 2006 og første halvår 2007 overfallsvoldtekter.

Overfallsvoldtekter skjer på offentlig sted og begås av en person som er ukjent for offeret. Overgrepene preges av vold eller trusler om vold. Slike saker er sjeldne, men fører oftere til domfellelse.

Statsadvokat Bjørn Soknes ledet Riksadvokatens utvalg for å få ned den høye frifinnelsesprosenten i voldtektssaker.

Rapporten viser at gjerningsstedet har stor betydning for om gjerningsmannen blir domfelt. Når voldtekten skjedde på et offentlig sted førte 36 prosent av sakene til domfellelse, mot bare 17 prosent i private hjem.

— Når voldtekten skjer i private hjem vil personene ha kjennskap til hverandre, og det er lettere for tiltalte å bli trodd på at den seksuelle kontakten var frivillig, sier Bjørn Soknes.

En stor andel av de siktede i voldtektssaker erkjenner seksuell omgang med fornærmede, men hevder at den var frivillig.

— Når overgrep skjer i det offentlige, er rammen rundt seksualiteten mindre naturlig, og det er vanskeligere for tiltalte å bli trodd på at kontakten var frivillig, sier Soknes.