Iversen er sjokkert over Zakariassens uttalelser.

— Utspillet hans er sjofelt, ondskapsfullt og pinlig. Vi tjener ingen penger på dette huset, men ønsker å restaurere det. Vi har allerede laget to dører til huset i opprinnelig stil, sier Iversen.

Zakariassen fnyser imidlertid av Iversen og Damsgård Kulturhistoriske Forening.

— Iversen må slutte å gjemme seg bak det kulturelle i denne saken og det flotte navnet på foreningen. Det er helt umenneskelig og vanvittig at han lar folk bo på denne måten. Huset er råttent og ødelagt. Det står bøtter i rommene for å ta imot vann, og det faller både takstein og planker fra det på utsiden, sier Zakariassen. Riksantikvaren har slått fast at huset ikke er verneverdig, og Laksevåg Kulturhistoriske Forening mener huset bør fjernes. Zakariassen synes det er utrolig at huset ikke er revet ennå, tatt i betraktning at rivningsvedtaket var klart allerede i 1995.

— Eieren av huset, Martin Engeset, har fått lov til å trenere denne saken i det uendelige, og i mellomtiden tjener han grovt på huset. Saken viser at den som er freidig og ignorerer et vedtak, kan oppnå mye, sier Zakariassen. Han synes det er meningsløst å ha det han kaller et narkoreir i et område som er blitt rustet veldig opp de siste årene.

— Vi har jobbet veldig for denne parken her nede i årevis, og så er det bare som å få Nygårdsparken ned hit, sier Zakariassen.

— Men et sted skal også de narkomane være?

— Det argumentet kjøper jeg ikke. Det er ingen moral i å plassere dem i dette huset helt uten kontroll. Dette er ikke et verdig tilbud til dem, sier Zakariassen.