• Det haster med å få reddet Mariakirken, Domkirken, Korskirken og Fana kirke fra ytterligere forfall, sier kirkeverge Gunnar Wik. Han ber nå statsråd Trond Giske om hjelp.

Bergen kirkelige fellesråd har bedt om et møte med kirke— og kulturminister Trond Giske (Ap) for å få statlig støtte til å berge Bergens fire steinkirker fra middelalderen.

Gunnar Wik sier at det dreier seg om over 150 millioner kroner i strakstiltak og mer langsiktig rehabilitering.

- Krafttak for Bergen

— Bergen er kommet på etterskudd når det gjelder statlig støtte til å berge middelalderkirkene, sier Gunnar Wik. Trondheim har fått fremhevet Nidarosdomen som landets største og flotteste katedral og har fått støtte til å bygge opp et restaureringsmiljø. Stavanger har fått støtte fra Miljøverndepartementet etter lokale initiativ. Oslo har hatt spesielle hendelser, som kronprinsbryllupet, som har gitt statlige bidrag til Oslo domkirke. Nå er det på tide med et krafttak for Bergen, sier Wik.

De fire middelalderkirkene i Bergen er i en dårlig forfatning. Ingmar Ljones, leder i Bergen kirkelige fellesråd, opplyser til NTB at tilstanden er alvorligst for Mariakirken, som er eldst og ble bygget på midten av 1100-tallet. Lekkasjer skaper nå en kritisk situasjon for kunsten inne i kirken. Murverket går i oppløsning, og det er uvisst hvor lenge tårnene vil stå, sier Ljones.

Fagkompetanse

Gunnar Wig sier at det må bygges opp fagkompetanse i Bergen til å håndtere kleberstein som både Mariakirken og Domkirken er laget av. Det vil måtte skje over tid. På dette feltet må vi søke råd hos restaureringsmiljøet knyttet til Nidarosdomen, sier han.

— Å berge middelalderkirkene fra forfall dreier seg etter vår mening om en nasjonal oppgave. Bevaring av Mariakirken har sammenheng med å ta vare på hele Bryggen-området som står på UNESCOs liste over verdensarven.

Hommedal, Marit