• Vi har stor glede av å gi tiende, sier ekteparet Ingrid og Ottar Foss i Bergen. De gir 10 prosent av bruttoinntekten sin til menigheten Kristent Fellesskap.

Hver måned overfører familien, som også består av to tenåringsgutter, 5000 kroner til menigheten. Familien Foss har vært medlemmer av Kristent fellesskap siden midten av 1980-tallet, og gitt tiende nesten like lenge.

— Tiende har stått sentralt i forkynnelsen i menigheten, og det ble helt naturlig for oss å være med på dette. Men vi skiller klart mellom tiende og andre gaver. Tienden settes av som et fast beløp hver måned. I tillegg gir vi både offer på møtene, og penger til andre gode formål vi måtte ønske å støtte, legger de til.

Ingrid Foss er lærer, mens Ottar jobber i barnehage. Begge betegner jobbene sine som lavtlønnsyrker. Men de har aldri hatt problemer med å sette av 10 prosent av bruttoinntekten til menigheten og Guds rikes sak. Familien fører også nøye regnskap over sin økonomi, og har til enhver tid kontroll med hvor mye de har å rutte med.

Guds «timing»

Sammenhengen mellom tiende og Guds velsignelse står sentralt i forkynnelsen i Kristent Fellesskap. Og Ingrid og Ottar Foss mener de opplever Guds velsignelse i kjølvannet av tienden.

— Vi blir velsignet både i hverdagen og når vi står overfor de store økonomiske utfordringene. Å gi tiende har vært til stor hjelp i styringen av familiens økonomi. Gud sørger alltid for at vi har penger til det vi trenger. Kniper det litt økonomisk, er det jo bare å kutte ut noe uvesentlig. Gud ledet oss også til å kjøpe hus da prisene var på det laveste. Og vi har to ganger klart å reise 100.000 kroner for å reise til Colombia for å hente hjem adoptivbarn uten å måtte ta opp lån, slik de fleste adoptivforeldre må. Enkelte sier til oss at dette ikke har noe med velsignelse å gjøre, men at det er noe alle kan oppleve bare man har litt flaks. Men vi opplever det som Guds «timing» i livet vårt.

Godt og sunt

Ingrid og Ottar Foss har aldri tvilt på at å gi tiende er et godt og sunt bibelsk prinsipp. Og de har stor tillit til at menigheten forvalter pengene på skikkelig vis i sin daglige drift.

— Vi føler bare glede ved å ha orden både på det Gud skal ha av pengene våre, og det som blir igjen. At forholdet til penger ikke skal styre livene våre, er også viktig. Om vi ikke hadde gitt tiende, ville vi brukt pengene på noe ufornuftig. Vi brenner for dette, og at det kristne evangeliet skal nå ut til nye mennesker. Velsignelsen vi får tilbake står i rikelig forhold til det vi yter. sier de.

VELSIGNET: Ekteparet Ingrid og Ottar Foss opplever at de blir rikelig velsignet av å gi 10 prosent av inntekten sin til Guds rike.

VELSIGNET: Ekteparet Ingrid og Ottar Foss opplever at de blir rikelig velsignet av å gi 10 prosent av inntekten sin til Guds rike.<p/>Eirik Brekke (foto)