Fredag kritiserte justisminister Knut Storberget politiet i Bergen og statsadvokaten for at de kritiserte regjeringen for at det var for få varetektsplasser.

Storberget mener politiet og påtalemyndigheten selv må ta ansvar for å frigjøre kapasitet i fengslene, blant annet ved å bruke elektronisk kontroll og andre typer alternativ soning i stedet for lukket fengsel.

— Spesielt

Det får Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund til å reagere.

— Det er ikke politiet som avgjør bruk av substitutter eller soningsformer, og det er svært spesielt at justisministeren kritiserer oss på denne måten. I realiteten gir han oss kjeft for at vi har utført godt politiarbeid, sier Rekdal, og begrunner det slik:

— Når folk settes i varetekt, er det fordi det er mistanke om at vedkommende har begått en kriminell handling. Som oftest skjer det som følge av godt politiarbeid. Verken politiet eller påtalemyndigheten kan ta ansvar for å frigjøre kapasitet i fengslene, sier Rekdal.

- Hva er problemet?

— Det er for få varetektsplasser, enkelt og greit.

- Oppgitt

Rekdal viser til flere eksempler.

— I fjor sendte vi tre personer til Vadsø der de ble satt i varetekt fordi vi ikke hadde plasser hos oss. Jeg vet at den turen kostet 94.000 kroner. Jeg synes ikke det er fornuftig bruk av pengene, sier Rekdal.

— Er det opprør blant politifolk etter justisministerens utspill?

— Nei, folk har ikke gitt uttrykk for det. De er vel helst oppgitt, svarer Rekdal.

Synspunkter på saken? Si din mening her.