— Jeg ser ikke bort fra at det kan spre seg en oppfatning blant kriminelle om at det kan være lettere å komme unna med ting når situasjonen er som den er. Hvor vi velger å sette inn et nålestikk, kan ingen forutsi, sier Auglend.

Politimesteren har registrert nedgangen i antall narkotika- og ordensforstyrrelsessaker. Han understreker at statistikken har vist nedgang i disse sakstypene gjennom hele året - også før det såkalte «politiviruset» slo til for fullt.

— Men nedgangen har vært større fra september av, sier Auglend.

Det er manglende ressurser som har utløst nedgangen, mener politimesteren.

— I denne typen saker er det politiets egen produksjon som styrer resultatene. Slik det har vært i år, tillater ikke ressursrammen at vi har like mange hender i arbeid som vi hadde i fjor. Det gjør at de som er på jobb får det travelt, og gjerne ikke får anledning til å ta de initiativene som trengs for å generere slike saker, sier han.

Auglend påpeker at oppklaringsprosenten likevel ikke har sunket drastisk, og han er heller ikke redd for at den kommer til å gjøre det.

— Jeg frykter heller ikke langtidsvirkninger for disse to spesielle sakstypene. Når vi nå forhåpentlig snart kommer over i en normalsituasjon med mer folk på plass, regner jeg med at vi skal klare å holde oss på det nivået vi har hatt før, sier politimesteren.

RESSURSER: Manglende ressurser har utløst nedgangen, mener politimester Ragnar Auglend.
RUNE NIELSEN